Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

A GVH felhívása a MOL gázüzletágának eladásával kapcsolatban

Az MOL gázüzletágának a német E.ON Ruhgras általi megvásárlása olyan összefonódás, illetve irányítás megszerzés, melyet a versenyjogi szabályok alapján versenyhatósági engedélyezési eljárás alá kell vetni. Magyarország EK csatlakozásának időpontjától kezdve ez a versenyhatóság nem feltétlenül a Gazdasági Versenyhivatal. A tervezett összefonódásban részes felek árbevételi adatai alapján a versenyhatósági eljárást a fúzió ellenőrzésről szóló 139/2004. EK Tanácsi Rendelet alapján az Európai Közösségek Bizottságánál kell kérelmezni.

A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság egyes földgázpiaci tevékenységet folytató leányvállalati érdekeltségeit az E.ON Ruhrgas International AG részére kívánja értékesíteni. Az elidegeníteni kívánt vállalkozások a MOL Földgázellátó Rt. (75%-1 részvény), a MOL Földgáztároló Rt. (75%-1 részvény) és a Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (50%). A vállalkozások erről 2004. novemberében megállapodást is kötöttek, mely révén az érintett érdekeltségek az E.ON tulajdonosi irányítása alá kerülnek, amennyiben megszerzi a cég az engedélyeket, így a versenyhivatali engedélyt. Az Európai Közösség Hivatalos Lapja 2005. június 9-i számában (2005/C 140/05) az Európai Bizottság hivatalosan közzétette, hogy 2005. június 2-án a fent hivatkozott összefonódás iránti engedélyezési kérelmet a kérelmező felek engedélyezésre beterjesztették a Bizottsághoz. A GVH a fent említett Tanácsi Rendelet 19. Cikk (2) bekezdése alapján jogosult a tranzakcióról versenypolitikai véleményt alkotni és azt a Bizottság Verseny Főigazgatóságához eljuttatni. A GVH tudomással bír arról, hogy a Bizottság az eljárásában közvetlenül is megkeres bizonyos vállalkozásokat információ szolgáltatására. A GVH véleményének kialakításához szükségesnek tartja megismerni a piaci szereplők álláspontját, melyet felhívás útján kíván összegyűjteni. A GVH Felhívását a honlapján ( http://www.gvh.hu ) teszi közzé.

Budapest, 2005. június 15.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu