Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

A Gazdasági Versenyhivatal etikai kódexének módosítására kötelezte a Magyar Orvosi Kamarát

A Gazdasági Versenyhivatal eltiltotta a Magyar Orvosi Kamarát az Etikai Kódexének az orvosok közötti árversenyt, valamint a reklámozást korlátozó rendelkezéseinek további alkalmazásától, valamint kötelezte Etikai Szabályzatának módosítására. A Gazdasági Versenyhivatal korábbi jogerős határozatainak végrehajtását rendelte el, amikor kötelezte a Magyar Orvosi Kamarát, hogy ne alkalmazza, illetve törölje az Etikai Kódexében szereplő jogellenes - a kamarai ajánlásoknál alacsonyabb díjakon történő szolgáltatásnyújtást, valamint az orvosi szolgáltatások reklámozását - tiltó rendelkezéseit.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa egy 1999-ben folytatott vizsgálat eredményeként megállapította, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének az orvosi díjtételekre vonatkozó része, a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütközik. A MOK ugyanis kötelezi tagjait, hogy az ajánlásai alatti összegért nem vállalhatnak munkát, holott a Kamarára vonatkozó törvény csak az orvosi díjtételekre vonatkozó ajánlások kidolgozására és kiadására ad felhatalmazást számukra.

2001 során a GVH újabb vizsgálatot indított, amelynek eredményeképpen 2002-ben a Versenytanács határozatában megállapította, hogy a MOK Etikai Kódexének reklámtilalmi szabályai a versenytörvény versenykorlátozást tiltó rendelkezéseibe ütköznek, így a szabályok alkalmazását megtiltotta.

A MOK a GVH mindkét határozata ellen jogorvoslattal élt, ezt követően az 1999-es határozatot a Legfelsőbb Bíróság 2002. októberében helyben hagyta, a 2001-es eljárásban pedig a Kamara a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresetétől elállt.

Azzal, hogy a Versenytanács az Etikai Kódexnek az orvosi szolgáltatások közötti árversenyt gátoló, továbbá az orvosi tevékenység reklámozását tiltó rendelkezéseit törvénysértőnek minősítette, a határozatok jogszerű közlésétől kezdődően, a jogsértő rendelkezések a törvény erejénél fogva érvénytelenek. A versenytörvény alapján a GVH határozatainak bíróság előtti megtámadása nincsen halasztó hatállyal a határozatok végrehajtására. Nincs és nem volt szükség tehát külön kamarai döntésre annak érdekében, hogy a jogsértő szabályok ne kerüljenek alkalmazásra, és a Kamarának kellett volna gondoskodnia arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal határozatai az érintettek tudomására jussanak.

A jogszabályba ütköző rendelkezéseket nem lehetett volna etikai normaként tovább alkalmazni, ezek alapján az orvosok által alkalmazott díjak nagyságát vagy reklámjait nem lehetett volna kifogásolni, illetve ezek alapján nem lehetett volna etikai eljárásokat lefolytatni. Annak ellenére, hogy a MOK kötelezve lett arra, hogy a jogsértőnek ítélt etikai rendelkezéseket ne alkalmazza, a Kamara egyes területi szervei az általuk megindított etikai eljárásokban továbbra is marasztalták tagjaikat, a fentiekben megjelölt magatartások kapcsán.

A GVH így újabb, jelenlegi eljárásában, végrehajtási bírság egyidejű kiszabásával, elrendelte határozatainak végrehajtását, melyek teljesítésére - a Kódex rendelkezéseinek megváltoztatására is kiterjedően - 2005. december 1-ig kisebb mértékű bírság fizetése mellett (napi 6.000 Ft) van lehetősége a MOK-nak, ennek elmulasztása esetén pedig megemelt összegű bírságot (napi 30.000 Ft) kell fizetnie.

Budapest, 2005. szeptember 9.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu