Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Versenyjogot sértett a Private Tel Kft. telefonkártya hirdetéseivel

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. október 6-i tárgyalásán megállapította, hogy a Private Tel Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon hirdette az általa forgalmazott hívókártyákat. A Versenytanács a jogsértő reklámok és hirdetések közzétételét az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével megtiltotta.

A telefonszolgáltatás nyújtása jelenleg három különböző műszaki megoldással valósítható meg: vezetékes távbeszélő hálózat segítségével, mobil hálózaton keresztül, valamint Internet-protokoll alapú hangszolgáltatás (VoIP) révén. A Private Tel Kft. VoIP-techológia alkalmazásával kínálja előre fizetett hívókártyák megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatásait. A behívásos kártyák piacán a Private Tel Kft. három kártyával van jelen, a "Telecard", a "TikTakTalk" és a "NoLimits" kártyákkal.

A lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás eredményeként a Versenytanács megállapította, a Private Tel Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a kártyák reklámjaiban azt állította, hogy

 • -

  az általa forgalmazott hívókártyák alkalmazásával érhetők el a legkedvezőbb árak nemzetközi hívások esetén,

 • -

  a szolgáltatása a legjobb minőségű,

 • -

  Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója,

 • -

  az "ingyenes behívószám" alkalmazása esetén a fogyasztót nem terheli ellenszolgáltatás.

A Private Tel Kft. honlapján és szórólapjain több ízben használt piacelsőségi állításokat. A piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző esetében a jelző megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal szemben bizonyítania kell. Az elsőséget hangsúlyozó kifejezést csak abban az esetben lehet a reklámban alkalmazni, ha annak valóságtartalmát a reklámozó hitelt érdemlően igazolni tudja. A telefonkártyákat forgalmazó vállalkozások gyakran változtatják percdíjaikat, amelyeket általában honlapjaikon tesznek közzé. A percdíjak változása gyakran gyorsabb, mint ahogy az értékesítési pontokon a fogyasztók számára elérhető kommunikációs anyagokat vissza lehetne vonni. A piacon található behívós telefonkártyákon egyenként több mint 50 hívásirány szerepel, vagyis egy vállalkozás csak akkor használhatna piacelsőségi jelzőt, amennyiben bizonyíthatóan minden hívásirányba a legalacsonyabb/legjobb percdíjat biztosítaná fogyasztói számára. Mindez azt eredményezi, hogy a telefonkártyát forgalmazó vállalkozások esetén a megalapozott piacelsőségi állítás használata szinte teljes mértékben kizárt.

A behívókártyák reklámjaiban többször szerepelt az "ingyenes behívószám" kifejezés. A hirdetésekben ugyan szerepelt az is, hogy a 06 80-as behívószám használata esetén +15 Ft/perc vonódik le az egyenlegről, de ingyenességre történő utalástól elszakítottan, "apró betűvel" szedve. A Versenytanács a korábban hozott határozataiban leszögezte, az ingyenesség alatt a fogyasztók az ellenszolgáltatás teljes hiányát értik. Az "ingyenes behívószám" alkalmazása esetén a fogyasztó egyenlege az egyébként fizetendő összegen felül további 15 Ft-tal csökken percenként, így az ingyenesség nem valósul meg.

Bírság kiszabására nem került sor, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás már a versenyfelügyeleti eljárás során intézkedéseket hozott a reklámok módosítása érdekében.

Budapest, 2005. október 6.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu