Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal a mai napon nyilvános vitára bocsátja a lakáscélú jelzáloghitelezés piacán folytatott ágazati vizsgálat jelentését

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a mai napon honlapján ( http://www.gvh.hu ) nyilvános vitára bocsátotta a lakáscélú jelzáloghitelezési piacon folytatott ágazati vizsgálatáról készített jelentésének tervezetét, amely 2002. január és 2004. július közötti időszakra vonatkozik, és egyben felhívja az érdekelteket, hogy észrevételeiket tegyék meg írásban a GVH felé.

A versenytörvény felhatalmazza a GVH elnökét, hogy adott ágazat vállalkozásaitól - a piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából - határozattal, határidő megjelölésével felvilágosítást kérjen, amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények versenykorlátozásra vagy a verseny torzulására utalnak. Az ágazati vizsgálat tehát általános tájékozódásra szolgáló eszköz, nem konkrét vállalkozásokkal szemben indul, nem konkrét vállalkozás magatartásának vizsgálatára irányul. Alkalmazása az európai gyakorlatban sem példa nélküli, a Bizottság is alkalmazza.

Az ágazati vizsgálat akkor éri el a célját, ha a versenyhatóság képes alapos, áttekintő képet kialakítani a vizsgált ágazatról, képes közvetlenül megismerni az ármozgásokat és más piaci körülményeket, és mindezek alapján megfelelő döntési helyzetbe kerülhet az adott ágazattal kapcsolatosan szükséges intézkedések szempontjából.

A jelentésben megfogalmazottak alapján a GVH versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezését jelenleg nem tartja indokoltnak egyik piaci szereplővel szemben sem. Tekintettel azonban a jellemzően nagy összegű lakáshitelek azon tulajdonságára, hogy hosszú távra - akár 20 éven felül is - a kölcsönt nyújtó bankhoz kötik a fogyasztókat, valamint arra, hogy megfelelő időtáv hiányában nem áll rendelkezésre tapasztalat a piaci szereplők viselkedésére vonatkozóan, nem zárható ki, hogy a piaci szereplők későbbi, szerződésben álló fogyasztókkal szembeni magatartása szükségessé tesz újabb versenyhatósági vizsgálatokat, ezért a GVH a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a lakáshitel-piac piaci folyamatait.

A GVH egyúttal felvetéseket kezdeményez a szabályozási kompetenciával rendelkező szervezeteknél, illetve a szakmai felügyeleti hatóságnál alapvetően a versenytörvénnyel nem kezelhető problémák rendezése céljából. A felvetések közé tartozik a fogyasztói tájékoztatás hatékonyabbá tétele, az árukapcsolás megtiltása, a kényszerértékesítés esetére aktuális piaci ár meghatározása, a vételi opció esetére lehetőség biztosítás az adós számára saját vagy közös értékesítésre, a díjstruktúra egyszerűsített, áttekinthetőbb közlése, a szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek vizsgálata a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel való összhang tekintetében. A GVH szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi civil szervezetek jogkörének, érdekérvényesítő lehetőségeinek bővítését is.

Budapest, 2005. november 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: BARATH.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu