Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Bejelentés nélküli helyszíni szemlét tartott a Gazdasági Versenyhivatal Kartell Csoportja

A Gazdasági Versenyhivatal Kartell Csoportja 2005. december 12-én előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemlét hajtott végre a következő vállalkozásoknál:

MAGYAR TOJÁS Tojásértékesítő Kft.,
MIZSE TOJÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Cse-Mi Farm Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kft., Gyermelyi Tojás Rt.,
ARANYBULLA Mezőgazdasági Rt.,
valamint eljárás alá vonás nélkül a
Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségénél.

A fenti vállalkozásokon túlmenően a megindított versenyfelügyeleti eljárás kiterjed még több más, a tojástermelésben érintett vállalkozásra is.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét - mely eszköz a közösségi jog alapján az Európai Bizottság rendelkezésére is áll - a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

Jelen esetben a helyszíni szemlére és a versenyfelügyeleti eljárás megindítására azért került sor, mert az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az eljárással érintett vállalkozások a tojás árát egyeztették, illetve összehangolták, mellyel vélhetően megsértették a versenytörvény vonatkozó előírásait.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a valószínűsített jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban - függően az ügy bonyolultságától - két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

Budapest, 2005. december 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: BARATH.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu