Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

A Versenytanács jogellenesnek minősítette a DUNAVET-B Rt. állatgyógyászati reklámját

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2005. december 19-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Dunavet-B Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított két, általa forgalmazott állatgyógyászati készítmény reklámozása során, s ezért 1 millió Ft bírságot szabott ki.

Mindazok a vállalkozások, amelyek állatgyógyászati (az állatok egészséget gyógyító, de adott esetben a készítmény jellegéből adódóan egyben - közvetetten akár az emberi egészségre is kiható módon - veszélyeztető) készítményt kívánnak forgalomba hozni, ezt csak a megfelelő törzskönyvezési eljárás után tehetik meg, forgalomba hozatali, illetőleg forgalmazási engedély birtokában. Az engedélyeztetési eljárás egyik fontos célja az, hogy az állatok egészségét - s ezáltal akár az emberi egészséget is - veszélyeztető termékek ne kerüljenek forgalomba, s a forgalomba hozás feltételei egyértelműen legyenek meghatározva. Az állatgyógyászati készítmények piacra lépésének szabályai nemcsak a forgalomba hozatal, hanem az adott termékről való tájékoztatás korlátait is meghatározzák.

A Dunavet-B Rt. forgalmazza az "Aivlosin oldható por" és az "Enrocoli oral solutio" elnevezésű, házityúkok kezelésére szolgáló állatgyógyászati készítményeket.

Az "Aivlosin oldható por" elnevezésű termék forgalomba hozatali engedélyét 2004. május 1-jén felfüggesztették, amely azt jelentette, hogy a készítmény ezt követően nem volt jogszerűen forgalomba hozható (a forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének visszavonására, illetve a forgalomba hozatal engedélyezésére 2005. január 21-én került sor). Ennek ellenére a Dunavet-B Rt. a "Baromfiágazat" című lap 2004/4. számában reklámozta a terméket.

Az "Enrocoli oral solutio" esetében a 2002. és a 2003. évre forgalomba hozatali engedéllyel nem, csak kipróbálási engedéllyel rendelkező vállalkozás reklámokat jelentetett meg a "Baromfi" című lap 2003/1., 2. és 4. számában, illetőleg a "Baromfiágazat" című lap 2003/2. és 3. számában. A 2004. évre szólóan a Dunavet-B Rt. nem rendelkezett sem fogalomba hozatali engedéllyel, sem kipróbálást lehetővé tevő engedéllyel. Ennek ellenére reklámot jelentetett meg a "Baromfi" című lap 2004/2. számában, továbbá a "Baromfiágazat" című lap 2004/1., 2. és 4. számában.

A Versenytanács megállapította, hogy a Dunavet-B Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor az "Aivlosin oldható por" elnevezésű készítményt a "Baromfiágazat" című lap 2004/4. számában, illetve amikor az "Enrocoli oral solutio" elnevezésű állatgyógyászati készítményt a 2003. és a 2004. évben a "Baromfi" és a "Baromfiágazat" című lapokban forgalomba hozatali engedély hiányában, e tényt elhallgatva reklámozta.

A Versenytanács a fenti jogsértésért 1 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a Dunavet-B Rt.-t.

Budapest, 2005. december 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu