Nyomtatható verzió PDF formátumban

50 millió Ft versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta a TELE2-t a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. március 28-án megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft. a 2004. és a 2005. években egyes reklámjaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartással népszerűsítette szolgáltatását, illetőleg azt nem tárgyilagosan hasonlította össze a versenytársak szolgáltatásaival. A TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft. jogsértő magatartásért 50 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (a továbbiakban: TELE2) nem rendelkezik hang továbbítására alkalmas hálózattal, s ily módon nem nyújt hozzáférési szolgáltatást, hanem ún. közvetítő szolgáltatást kínál. A hívásonkénti előválasztással nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez a fogyasztónak rendelkeznie kell egy vezetékes előfizetéssel (pl. a Magyar Telekom Rt. egyik díjcsomagjával), s egy előhívószám (1502) alkalmazásával veheti igénybe a TELE2 szolgáltatását.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a TELE2 két általa kínált díjcsomagra, a "TELE2 Standard" és a "TELE2 Üzleti" csomagokra vonatkozó 2004. és 2005. évi tájékoztatási gyakorlata képezte, melyet igen intenzív reklámozás (televíziós reklámok; reklámok országos és helyi napilapokban, heti és havi lapokban, magazinokban; óriásplakátok stb.) keretében folytatott.

1. A TELE2 tájékoztatása az "ingyenességgel" kapcsolatban

A TELE2 több reklámjában kínált a fogyasztóknak "ingyen" telefonálást ("hívjon teljesen ingyen", "ingyen beszélgetés" stb.). A TELE2-nek ezen állításával kapcsolatban megállapítható, hogy az "ingyenesség" fogalma alatt a fogyasztók az ellenszolgáltatás teljes hiányát értik. Ennek megfelelően nem fogadható el az "ingyenességre" történő utalás, ha a fogyasztót a telefonhívással kapcsolatban bármilyen módon ellenszolgáltatás terheli. Ennek fényében jogellenesnek minősült a TELE2 magatartása, hiszen a TELE2 reklámjaival ellentétben a fogyasztó nem ellenszolgáltatás nélkül bonyolíthatta telefonhívásait. Ahhoz ugyanis, hogy a fogyasztó közvetítőválasztás keretében szolgáltatást vegyen igénybe, havidíjat kellett fizetnie a hozzáférési (vezetékes) szolgáltatójának.

2. A TELE2 tájékoztatása a havidíj hiányáról

A reklámok jelentős részében szerepelt a "nincs havi előfizetési díj" közlés, amelyhez a TELE2 semmilyen tájékoztatást nem fűzött, s mellőzte azon körülmény figyelembe vételét, hogy a fogyasztónak nemcsak magával a TELE2-vel, hanem az adott hozzáférési szolgáltatóval is jogviszonyban kell állnia, s ily módon elengedhetetlen, hogy a fogyasztó e szolgáltató részére havi előfizetési díjat fizessen. A fogyasztói jelzéseket követően a cég maga módosított a reklámközlésen.

3. A TELE2 tájékoztatása a kapcsolási díjról

A versenyfelügyeleti eljárás során megállapításra került, hogy a TELE2 reklámjaiban külön hangsúlyt helyez a fogyasztó által egy 1 perces (egyes reklámokban: fél, illetve másfél perces) telefonhívás után fizetendő összegre, ami azonban nem ad reális képet arról, hogy a fogyasztót (a hozzáférési szolgáltatónak fizetett havidíjon túl) a TELE2 felé milyen fizetési kötelezettség terheli egy-egy telefonhívás után, hiszen a fogyasztó a TELE2-nek kapcsolási díjat is köteles fizetni, amelyre azonban a reklámok nem hívták fel a figyelmet.

4. A TELE2 szolgáltatásának összehasonlítása más vállalkozások szolgáltatásaival (díjcsomagjaival)

A TELE2 több reklámjában összehasonlítást végzett más vállalkozások és a saját szolgáltatásai között. A TELE2 egyes összehasonlító reklámjairól megállapítást nyert, hogy azok azért minősülnek jogellenesnek, mert az összehasonlítás nem volt tárgyilagos.

A fentiek alapján a GVH Versenytanácsa a TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft.-re jogsértő magatartásáért 50 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A bírság összegének megállapítását befolyásolták a reklámok megjelentetésével kapcsolatos költségek és az igen intenzív reklámkampánnyal elért fogyasztók széles köre, valamint, hogy egyes jogsértő reklámjait a vállalkozás a GVH fellépését megelőzően módosította, illetőleg egyes reklámok jogsértő jellegét maga sem vitatta.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-187/2005.

Budapest, 2006. március 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu