Nyomtatható verzió PDF formátumban

A TV2-n sugárzott "Született feleségek" c. sorozatra vonatkozó valótlan állítása miatt marasztalta el a GVH az MTM-SBS Televíziót

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. április 4-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor 2005 októberében és novemberében reklámjaiban azt állította, hogy a "Született feleségek" című, a TV2 televíziós csatornán vetített sorozat "2005 legnézettebb sorozata." A GVH Versenytanácsa a vállalkozást jogsértő magatartásáért 40 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az MTM-SBS Televízió Rt. (a továbbiakban: MTM-SBS Televízió) által a TV2 televíziós csatornán, a nyomtatott sajtóban, óriásplakátokon, citylight hirdetőkön, valamint az interneten közzétett reklámjai képezték, amelyek közül egyesekben a vállalkozás azt állította, hogy a "Született feleségek" című televíziós sorozat "2005 legnézettebb sorozata."

Az MTM-SBS Televízió által működtetett televíziós csatorna és más kereskedelmi televíziók bevételei elsősorban az általuk értékesített reklámidőben sugárzott reklámokból származnak, s a televíziós csatorna, illetve az adott műsor nézettsége befolyással bír a reklámidő iránti keresletre. Ebből fakadóan a nézők televíziós műsorok közötti választásának befolyásolása a reklámozók döntésére gyakorolt hatása miatt versenyjogi jelentőséggel bír, hiszen a nézők választása ez utóbbi körben tényleges piaci hatást fejt ki.

A versenyfelügyeleti eljárás során megállapításra került, hogy az MTM-SBS Televízió által a "Született feleségek" című televíziós műsorral kapcsolatban alkalmazott "2005 legnézettebb sorozata" szlogen reklámokban történő alkalmazására már a sorozat első részének levetítését megelőzően sor került. Ebben az időszakban (2005. október 26. előtt) a sorozatot még nem sugározták, így a szlogent a fogyasztók többféleképpen értelmezhették, ugyanakkor a GVH Versenytanácsa a versenyjogi értékelés során elegendőnek találta az MTM-SBS Televízió által a szlogennek tulajdonított (legszűkebb értelemben vett) üzenet valóságtartalmát megvizsgálni. A vállalkozás szerint a szlogen a világ teljes népességére vetítve állította azt, hogy a sorozat a 2005. év legnézettebb sorozata.

A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának - már akár a közzététel időpontjában - kell igazolnia. Jelen eljárásban a szlogen által közvetített állítás valóságnak való megfelelését a MTM-SBS Televíziónak kellett volna bizonyítania, azonban az általa szolgáltatott adatok nem támasztották alá, hogy 2005-ben a világon nem volt olyan televíziós sorozat, amelyet többen néztek volna.

A TV2 televíziós csatorna 2005. október 26-án kezdte el vetíteni a "Született feleségek" című televíziós sorozatot, s a reklámokban ezt követően is alkalmazásra került a "2005 legnézettebb sorozata" szlogen. Ebben az időszakban a fogyasztók számára a szlogen már azt az üzenetet is közvetítette, hogy ez az a sorozat, amely a Magyarországon sugárzott sorozatok közül a legtöbb nézőt vonzza, ez a legnézettebb. Az MTM-SBS Televízió azonban ezt szintén nem bizonyította, illetve a nézettségi adatok szerint az állítás nem is felelt meg a valóságnak.

A GVH Versenytanácsa rámutatott, az MTM-SBS Televízió által közzétett reklámok közvetlenül a nézők felé irányultak, ugyanakkor a versenyre gyakorolt hatása ténylegesen a másik fogyasztói kör, a televízióban reklámozni kívánók vonatkozásában jelentkezett, s alkalmas volt arra, hogy az MTM-SBS Televízió a televíziós reklámok piacán a nézők irányában kifejtett megtévesztésre alkalmas magatartás tanúsításával előnyhöz jusson a többi televíziós csatornával szemben.

A fentiek alapján a GVH Versenytanácsa az MTM-SBS Televízió Rt.-t jogsértő magatartásáért 40 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A bírság összegének megállapítása során értékelésre került a cég piaci helyzete (az MTM-SBS Televízió a televíziós reklámok piacának egyik meghatározó szereplője), a jogsértő magatartás tanúsításának időtartama, a reklámozási tevékenység kiterjedt volta, s ezzel összefüggésben a jogsértő állítást tartalmazó reklámokkal elért fogyasztók széles köre, valamint a reklámtevékenységgel összefüggésben felmerült költségek.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-198/2005.

Budapest, 2006. április 4.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu