Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztőek voltak a Notebook.hu Kft.-nek a Sulinet program keretében értékesített, hordozható számítógépeket népszerűsítő reklámjai

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a 2006. augusztus 21-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Notebook.hu Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor reklámjaiban azt a látszatot keltette, hogy az általa forgalmazott termék a feltüntetett összegért megvásárolható, holott ezen az áron csak meghatározott feltételek teljesítése esetén is, csak a fogyasztók korlátozott köre és csak a vásárlást követő évben az adóbevallással kapcsolatos eljárás lezárásával juthatott az adott termékhez. A Notebook.hu jogsértő magatartásáért 3 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

Jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgya annak vizsgálata volt, hogy a Notebook.hu vállalkozás által a Sulinet program keretében értékesített hordozható számítógépekért (notebook) a vásárlás időpontjában fizetendő vételár óriásplakátokon való feltüntetése a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt-e?

Az Oktatási Minisztérium 2003-ban indította el a Sulinet elnevezésű programot, amelynek célja egyes adófizető polgárok számára a programba bevont bizonyos árucikkek kedvezményes áron történő beszerzésének biztosítása volt. A program meghatározott elektronikai eszközök megvásárlását akként tette kedvezővé, hogy a fogyasztónak a vásárláskor ugyan ki kellett fizetnie a teljes vételárat, de amennyiben adóvisszatérítésre volt jogosult, utóbb adójából adókedvezményként levonhatta, illetve adóvisszatérítésben részesült, így a termék árából akár 60.000.- Ft-ot nem kellett viselnie. A korábbiakhoz képest 2005. IV. negyedévében a program előírásai változtak, mert az alanyi kört egyrészt tágította, másrészt az éves jövedelem nagysága okán szűkítette, továbbá a vásárolható árucikkek körét is szűkítette. Mindebből levonható, hogy a Sulinet program keretében történő vásárlás tárgyi és személyi feltételei korlátozottak voltak, s a szabályozás időközbeni változásával a vizsgált időszakban még korlátozottabbá váltak.

A Notebook.hu vállalkozás által közzétett óriásplakát felső részén feltűnő betűméretben a "neked egyre megy?" fogyasztó-megszólítást célzó szlogen olvasható. Jobb oldalon szerepel maga a meghirdetett termék, egy notebook, rajta a Sulinet embléma, amely arról informál, hogy a termék a Sulinet program keretében is megvásárolható. A termék áraként a plakát majdnem egynegyedét elfoglaló betűméretben a termék ára - 111.111,- Ft - van feltüntetve, s mellé *-ot illesztettek. A nagy számok alatt kiegészítő információkat helyeztek el kétféle kisebb méretben: a termék nettó és bruttó árát rendkívül kicsi betűméretben, valamint a Sulinet programban való részvétel feltételeit.

A Notebook.hu vállalkozás által közzétett óriásplakát reklámtájékoztatásának fő mondanivalója, hogy 111.111.- Ft-ért kapható a megjelenített notebook. A 111.111.- Ft-os árközlés azonban részletes magyarázatra szorul, mert a jelzett áron - meghatározott feltételek teljesítése esetén is - csak a fogyasztók korlátozott köre és csak a vásárlást követő évben az adóbevallással kapcsolatos eljárás lezárásával juthat a 60.000.- Ft-os árkedvezményhez. Ennél fogva mindkét közlés (nagybetűs ár + magyarázat) azonos fontosságú, s egyenrangú egymással. Mindkét közlés befolyásolja a fogyasztó döntését abban, hogy megvásárolja-e a kínált notebook-ot vagy sem. Amennyiben a Notebook.hu az egymáshoz tartozó közlések egyensúlyát megbontja akár az észlelhetőséget, az olvashatóságot bizonytalanná, kétségessé tevő módon, valójában a versenyjogi tilalmakat szegi meg, mert csak formálisan tartja be azokat, s akár reklámszakmai okokra való hivatkozással indokolatlanul háttérben maradnak az értékesítést előnytelenül befolyásoló lényeges tulajdonságok, körülmények.

A fenti jogsértésért a Notebook.hu vállalkozás 3 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-39/2006.

Budapest, 2006. augusztus 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu