Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Magyar Telekom reklámjai sértették a versenytörvény rendelkezéseit

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. október 24-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított azáltal, hogy a 2005. október 1-jétől 2005. október 23-ig tartó marketingkommunikációs kampánya során nem adott pontos tájékoztatást mobilinternet szolgáltatásáról a televízióban, az interneten és óriásplakátokon megjelentetett reklámjaiban, valamint az ügyfélszolgálati számán közölt tájékoztatásában. A Magyar Telekom Nyrt. jogsértő magatartásáért 10 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Magyar Telekom Nyrt. azon reklámjai és az ügyfélszolgálati számán adott fogyasztói tájékoztatói képezték, melyekkel egyrészt a Net 50 előfizetéses díjcsomagot (és a Dominó 50 csomagot), másrészt a Netkártyát népszerűsítette.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül - többek között -, ha az áru ára, vagy más lényeges tulajdonsága tekintetében, vagy az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A GVH Versenytanácsa joggyakorlata szerint annak megítélésénél, hogy a reklám állításai, illetve tartalma megtévesztésre alkalmasak-e figyelemmel kell lenni az adott tájékoztatás (reklám) szövegbeli és képi megjelenítésére, azaz az abban foglalt szövegek és/vagy képek kiemelésére, azok elhelyezésére, az alkalmazott betűnagyságra, vagyis az információk összhatására. Ebből következően a fogyasztót ért összbenyomás abban az esetben is lehet jogsértő, ha az abban írt, vagy más módon megjelenített egy-egy közlés - önmagában - nem valótlan, valamint egy-egy megtévesztésre alkalmas elem is ellensúlyozható - s teheti ily módon a tájékoztatást jogszerűvé - a reklám összképe, összhatása alapján.

A Magyar Telekom által közzétett tájékoztatások amiatt minősültek jogsértőnek, mert a reklámból, az apró betűs információ folytán nem volt megállapítható, hogy a meghirdetett alacsonyabb díj - szemben a NET 50 csomag havi 1890,- Ft-os, illetve a Dominó 50 csomag havi 1990 Ft-os díjával - érvényességi ideje korlátozott. A valójában akciós termékkel kapcsolatos reklám - annak szerkesztése, megjelenítése miatt - nem azt az üzenetet hordozta, hogy a vállalkozás akciót folytat, illetve nem azt hangsúlyozta, hogy a reklámozott ár csak rövid időszakra érvényes akciós ár, hanem fő üzenetként azt sugallta, hogy a szolgáltatáshoz relatíve olcsón jut hozzá a fogyasztó. A valós információ szerepelt ugyan a szövegben, de az rejtve jelent meg az érdemben észlelhetetlen apró betűs szövegben.

A GVH Versenytanácsa joggyakorlata szerint az egyes kommunikációs eszközökkel szemben elvárás, hogy abban az esetben, ha azok az általuk népszerűsített áru egyes lényeges tulajdonságaira nézve információt tartalmaznak, ne csak a fogyasztók számára kedvező - jelen esetben időleges - tulajdonságokat emeljék ki, hanem reálisan közöljék a vételi feltételeket, illetve adott esetben azt, hogy a kiemelten reklámozott árutulajdonság nem jellemzi folyamatosan a hirdetett árut, mivel az csak az akció idejére érvényes. Kiemelten közlendő ugyanakkor az áru hosszabb távra érvényes fogyasztói ára. A folyamatosan megújuló és különböző feltételű szolgáltatásokkal kapcsolatos állandósult információtömeg a GVH Versenytanácsa álláspontja szerint fokozza a reklámozók felelősségét, s azt az elvárható kötelezettséget rója a szolgáltatókra, hogy az adott áru fogyasztók szempontjából lényeges tulajdonságait közöljék, ahelyett (vagy amellett), hogy a fogyasztók informálása szempontjából nézve - kiemelten - figyelemelterelő szövegezéseket, nagy méretű képeket jelentessenek meg, ezek között "elbújtatva" a fogyasztók vásárlási szándékát meghatározó áru tulajdonságát.

Jogellenesnek minősült az is, hogy az ügyfélszolgálati számon közölt tájékoztató megtévesztésre alkalmas módon informált a felhasználással kapcsolatban. A telefonos ügyfél-tájékoztató azt a megfogalmazást használta, hogy a Net 50 és a Domino Net 50 csomagok 50 Mbyte átlagos felhasználással akár 5-15 órányi folyamatos internetezésre elegendőek. Ez azt jelenti, hogy ezek a csomagok abban az esetben a legelőnyösebbek, ha a fogyasztó ún. másodlagos Internet hozzáférést keres, azaz azt elsősorban e-mailek elolvasására vagy gyakori WAP-oldalak böngészésére kívánja használni. Az azonban nem derül ki a tájékoztatóból, hogy az átlagos felhasználás mit takar. A fogyasztó arról ugyanis már nem kap információt, hogy ha a szolgáltatást egyéb esetben is használni kívánja, akkor költségei jelentősen növekszenek.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-68/2006.

Budapest, 2006. október 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu