Nyomtatható verzió PDF formátumban

A SkyEurope Airlines replülőjegy reklámozási gyakorlata a versenytörvénybe ütközött

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. október 25-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a SkyEurope Airlines Hungary Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított a 2005-ben és 2006-ban kifejtett reklámtevékenysége során. A légitársaság az általa értékesített repülőjegyek fogyasztók által fizetendő ellenértékének egyes elemeit nem tette tájékoztatása részévé, ráadásul az árközlés helyes értelmezéséhez szükséges információkat lényegesen kisebb méretű betűkkel tette közzé, amivel megnehezítette ajánlatának valós megítélését. Jogellenesnek minősült továbbá a SkyEurope által 2005-ben az egyik napilapban alkalmazott "a legtöbb járat a legjobb áron" szlogen is, ugyanis a vállakozás nem bizonyította annak valóságtartalmát. A SkyEurope Airlines Hungary Kft. jogsértő magatartásáért 50 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a SkyEurope Airlines Hungary Kft. (a továbbiakban: SkyEurope) reklámjai képezték, melyekkel repülőjegyeit kívánta népszerűsíteni.

A SkyEurope általános reklámozási gyakorlata szerint a reklámokban kiemelten szerepel az adott célállomás és az árközlés, s a reklám a főüzenethez képest lényegesen kisebb betűméretben, számos esetben a fogyasztók számára ténylegesen nem, vagy nem szükségszerűen észlelhető módon ad arról tájékoztatást, hogy a közölt ár csak egyetlen útra, repülőtéri illeték nélkül, a szabad helyek függvényében, s csak bizonyos járatokra érvényes.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak, továbbá, ha különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik. A versenytörvény szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A GVH határozatában megállapította, a SkyEurope a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított a 2005-ben és 2006-ban kifejtett reklámtevékenysége során, amikor az általa értékesített repülőjegyek fogyasztók által fizetendő ellenértékének egyes elemeit nem tette tájékoztatása részévé, illetve az árközlés mellett az annak helyes értelmezéséhez szükséges információk annál lényegesen kisebb méretű betűkkel történő elhelyezésével megnehezítette az ajánlat valós megítélést. A GVH a jogellenes magatartás további folytatását megtiltotta.

A GVH határozatában jogsértőnek minősítette a SkyEurope által 2005-ben az egyik napilapban alkalmazott "a legtöbb járat a legjobb áron" szlogenjét is, ugyanis a vállakozás - bizonyítási kötelezettsége ellenére - nem támasztotta alá az állítás valóságnak való megfelelését.

A GVH a SkyEurope-ot jogsértő magatartásáért 50 millió Ft versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta. A bírság összegének megállapítása során a GVH a SkyEurope-nak a jogsértő reklámok megjelentetésével kapcsolatban tett kiadásait tartotta szem előtt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-74/2006.

Budapest, 2006. október 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu