Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kötelezettségvállalással zárult az ELMŰ elleni versenyfelügyeleti eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. október 26-án tartott tárgyalásán hozott végzésében a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárást megszüntette, s egyben - a vállalkozás kötelezettségvállalásával egyezően - arra kötelezte a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t, hogy a Magyar Energia Hivatal elé terjesztett Elosztói Üzletszabályzatában foglaltakat annak elfogadásáig is alkalmazza.

A GVH azt vizsgálta, hogy erőfölénnyel való visszaélésnek minősül-e a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (a továbbiakban: ELMŰ) azon magatartása, mely szerint az ELMŰ a feljogosított fogyasztók szabad piacra történő kilépésének feltételeként előírja, hogy a fogyasztásmérők távleolvasásához kötelesek közvetlen, vagy a mellékállomást automatikusan beválasztó analóg telefonvonalat (PSTN) biztosítani.

Az ELMÜ főtevékenysége a villamosenergia-elosztás és kereskedelem. Az elosztást a villamosenergia törvény alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) által kibocsátott szolgáltatási engedélyben meghatározott területen (Budapesten és ahhoz közeli településen) kizárólagosan végzi. Az ELMŰ működését a villamosenergia törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatai és a MEH egyedi határozatai szabályozzák. A villamosenergia törvény 2003. január 1-jei hatálybalépését (az ún. piacnyitást) követően a villamosenergia-ellátás történhet: (a) az ún. feljogosított fogyasztók által valamely villamosenergia-kereskedővel kötött (szabad) megállapodás alapján; vagy (b) közüzemi szerződés alapján hatóságilag megállapított áron.

Az a körülmény, hogy a feljogosított fogyasztó bármely kereskedőtől vásárolhat villamosenergiát, nem változtat azon a tényen, hogy a telephelyén a villamosenergia-elosztásra kizárólagos engedéllyel rendelkező vállalkozással (az ún. hálózati engedélyessel) is szerződést kell kötnie a hálózathoz való csatlakozásra, illetve annak használatára. A feljogosított fogyasztóknak a felhasznált villamosenergia mennyiséggel negyedóránként kell elszámolniuk. Ezért olyan fogyasztásmérővel kell rendelkezniük, amely képes a negyedóránkénti fogyasztást tárolni, illetve meghatározott teljesítményszint felett távleolvasást biztosító fogyasztásmérővel kell rendelkezniük.

A jelenlegi technikai lehetőségek mellett a távleolvasás az alábbi módokon történhet: (a) közvetlen, vagy a mellékállomást automatikusan beválasztó analóg telefonvonalon (PSTN) vagy (b) GSM modem hívása útján. Arra nézve nincs jogszabályi előírás, hogy a villamosenergia-fogyasztás távleolvasás útján történő mérésére milyen megoldást kell alkalmazni. Az ELMÜ 2004. augusztus 31-tól hatályos Elosztói Üzletszabályzatában előírta, hogy kizárólag PSTN távleolvasás alkalmazható.

A GVH döntésében rámutatott, jóllehet az ELMÜ területén lévő - a vizsgált magatartással érintett - feljogosított fogyasztók nem csak az ELMÜ-től, hanem bármely villamosenergia-kereskedőtől beszerezhetik a villamosenergiát, az annak vételezéséhez nélkülözhetetlen hálózatot azonban kizárólag az ELMÜ képes rendelkezésükre bocsátani. Ily módon az ELMŰ erőfölényes helyzetben van, és a PSTN távleolvasás kizárólagosságának előírása azzal való visszaélést valósíthat meg.

Az ELMŰ a versenyfelügyeleti eljárásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a Magyar Energia Hivatal elé terjesztett Elosztói Üzletszabályzatában lehetővé teszi a feljogosított fogyasztók számára az analóg telefonvonalon (PSTN) történő távleolvasás mellett a GSM modem hívása útján történő távleolvasást is, s ezt a lehetőséget az Üzletszabályzat MEH általi elfogadásáig is alkalmazza. Mivel a GVH ily módon biztosítottnak látta az ELMŰ magatartásának versenytörvénnyel való összhangba hozatalát, ezért a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette, s egyben előírta az ELMŰ számára a fenti kötelezettségvállalásának teljesítését.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-47/2006.

Budapest, 2006. október 31.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu