Nyomtatható verzió PDF formátumban

A versenytörvénybe ütközött a Pannon GSM tájékoztatása

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. november 9-i tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Pannon GSM Távközlési Zrt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor 2006 első negyedévében egyes reklámjaiban elhallgatta, hogy a fogyasztó új számlás előfizetés vásárlásakor csak 2 éves hűségnyilatkozat megtétele esetén vehetett részt az adatkártyát 0 Ft-ért kínáló akcióban. A Pannon GSM Távközlési Zrt. jogsértő magatartásáért 16 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A Magyarországon működő három mobilszolgáltató hálózatán lehetőség van az internetszolgáltatás mobil rádiótelefon-szolgáltatáson keresztül történő elérésére. A fogyasztó kétfajta módon veheti igénybe az internetszolgáltatatást a mobilszolgáltató rendszerén keresztül: vagy ún. WAP-szolgáltatáson keresztül éri el az interneten közzétett tartalmakat (a WAP kifejezetten a mobiltelefonokra kifejlesztett formátumokat tartalmaz), vagy pedig a telefont asztali, hordozható vagy kézi számítógéphez kapcsolva éri el az internetet.

A Pannon GSM 2006. január 16. és március 17. között akciót tartott, amelynek keretében 2006. március 17-ig 0 Ft-os áron kínált egyes, a hordozható számítógépekbe helyezve Internet hozzáférést biztosító adatkártyákat.

Az akció kapcsán alkalmazott rádióreklámok, nyomtatott sajtóban megjelent reklámok, beltéri reklámok, vásárláshelyi poszterek és szórólapok azt közölték a fogyasztókkal, hogy az adatkártya akcióban kétféle módon lehet részt venni, azaz kétféle módon lehet 0 Ft-ért adatkártyához hozzájutni: 2006. március 17-ig új számlás előfizetést kell vásárolni vagy 1 éves Mobile Data 500 vagy 1000 csomagot kell megrendelni.

A reklámok tájékoztatása egyértelmű volt: ha a fogyasztók e két feltétel valamelyikét teljesítik, 0 Ft-ért juthatnak hozzá az adatkártyához. A Pannon GSM azonban elhallgatta az akcióban való részvétel egyik, a reklámokban közöltekhez képest korlátozó jellegű feltételét: ha a fogyasztó új számlás előfizetést vásárol, akkor 2 éves hűségnyilatkozatot kell tennie.

A GVH nem tudta elfogadni azt a védekezést, hogy a vállalkozás azért nem tett említést reklámjaiban a 2 éves hűségnyilatkozatról, mert a fogyasztók ismerik a piaci gyakorlatot. A GVH nem vitatta, hogy a kedvezményes árú mobiltelefonkészülékek esetében a szolgáltatók széles köre kér hűségnyilatkozatot, azonban az általánosnak tekinthető fogyasztói tapasztalatok szerint a 2 éves hűségnyilatkozat nem önmagában a számlás előfizetéshez kapcsolódik, hanem egy új, kedvezményes árú mobiltelefonkészülék megvásárlásához. A vizsgált reklámokból a fogyasztó nem következtethetett arra, hogy ha új számlás előfizetés révén akar hozzájutni 0 Ft-ért egy adatkártyához, akkor ehhez egy 2 évre szóló hűségnyilatkozatot is kell tennie. A reklámok a teljesség látszatát keltve ismertették az akcióban való részvétel feltételeit (új számlás előfizetés megvásárlása), illetőleg a másik lehetőség (a "Mobile Data 500" vagy "Mobile Data 1000" csomag megrendelése) vonatkozásában kifejezetten tartalmazták az egy éves időszakra történő utalást. Ilyen közlésre nem került sor az új számlás előfizetéssel kapcsolatban, amely már önmagában is azt jelezte, hogy e körben időtartambeli követelmény nem került megfogalmazásra.

A GVH szerint az a körülmény sem volt mellőzhető, hogy egy kialakulóban lévő részpiacról van szó, ahol még nem lehet a vállalkozások által általánosan követett és a fogyasztók által is általánosan ismert gyakorlatról beszélni. Az adatkártyák akció keretében történő értékesítésével kapcsolatban pedig nyilvánvalóan nem lehet gyakorlatról beszélni, hiszen hasonló akciót korábban nem tartott a Pannon GSM.

A GVH figyelembe vette, hogy az adott reklámokban gond nélkül közzé lehetett volna tenni a pontos információkat, amint azt a vállalkozás nem is mulasztotta el az internetes honlapján megjelentetett tájékoztatás esetében.

A GVH a Pannon GSM-et jogsértő magatartásáért 16 millió Ft versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta. A bírság összegének megállapítása során a GVH tekintettel volt arra, az elmúlt években már több alkalommal került megállapításra, hogy a vállalkozás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-89/2006.

Budapest, 2006. november 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu