Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt. hozamrátáiról szóló tájékoztatásával megtévesztette a fogyasztókat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. november 29-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy az ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított, amikor a www.ing.hu internetes honlapján 2006. március 15. és április 14. között nem az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár és az ING Magánnyugdíjpénztár által elért legaktuálisabb nettó hozamrátákat szerepeltette, illetőleg 2006. április 14. és május 30. között egyes tájékoztatásaiban nem közölte, hogy a feltüntetett, az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár és az ING Magánnyugdíjpénztár által elért nettó hozamráták a 2004. évre vonatkoznak.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt.-nek (a továbbiakban: ING) a "www.ing.hu" honlapján az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár és az ING Magánnyugdíjpénztár által elért nettó hozamrátákról közzétett tájékoztatása képezte.

A versenytörvénynek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezései a gazdasági versenyt oly módon óvják, hogy nem engedik tisztességtelenül befolyásolni a fogyasztói döntés mechanizmusát. A tisztességtelen befolyásolás kihat vagy kihathat a fogyasztók, versenytársak, illetve az azonos vagy egymást ésszerűen helyettesítő termékek közötti választás folyamatára, s ezáltal a verseny alakulására.

A GVH határozatában rámutatott, a fogyasztó számára lényeges körülmény, hogy egy nyugdíjpénztár milyen nettó hozamot ért el. Az erre vonatkozó adatok jelentőséggel bírnak azon fogyasztói döntések esetében, hogy a fogyasztó melyik (magán- vagy önkéntes) nyugdíjpénztárhoz csatlakozik, de annak eldöntésénél is, hogy egy pénztártag vált-e a pénztárak között. A fogyasztói döntések szempontjából az is releváns, hogy a különböző tájékoztatásokban szereplő hozamadatok milyen időszakra vonatkoznak. Különösen igaz ez egy olyan piaci helyzetben, amikor a kiemelkedő hozamokat mutató 2004. évhez képest a nyugdíjpénztárak által elért hozamok mértéke 2005-ben jelentősen csökkent.

A GVH kiemelte továbbá, a fogyasztótól nem várható el, hogy pontosan tisztában legyen a pénztárak működésére irányadó jogszabályi rendelkezésekkel és a pénztári hozamszámításra vonatkozó előírásokkal; ez egyben rámutat a hozamokról tájékoztatást nyújtó pénztárak kötelezettségeire és felelősségére is. Ily módon versenyjogi követelményként fogalmazódik meg a nyugdíjpénztárakkal szemben, hogy

  • a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásból megismerhető legyen, hogy a közzétett hozamadatok milyen időszakra vonatkoznak, valamint, hogy

  • a pénztárak által elért hozamról mindig a lehető legaktuálisabb tájékoztatást adják a fogyasztóknak.

A GVH a jelen esetben kifogásolta, hogy a vállalkozás 2006. március 15. és április 14. között internetes honlapján nem az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár és az ING Magánnyugdíjpénztár által elért legaktuálisabb, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2006. március 15-től közzétett 2005. évi, hanem a számára kedvezőbb 2004. évi nettó hozamrátákat szerepeltette. A GVH határozatában azt is kifogásolta, hogy 2006. április 14. és május 30. között a vállalkozás egyes tájékoztatásaiban nem közölte, hogy az ott feltüntetett, az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár és az ING Magánnyugdíjpénztár által elért nettó hozamráták a 2004. évre vonatkoznak.

A GVH a kizárólag saját internetes oldalon elkövetett jogsértés tényének megállapításán túl nem tartotta indokoltnak versenyfelügyeleti bírság kiszabását.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-96/2006.

Budapest, 2006. november 29.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu