Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogsértően korlátozta a versenytárs telefonszolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételét a Hungarotel

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. december 5-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Hungarotel Távközlési Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével azáltal, hogy hálózatában indokolatlanul korlátozta közvetítő szolgáltató választását a hangszolgáltatások tekintetében. A jogsértésért a Hungarotel 150 millió Ft. versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

Az európai uniós jogalkotás által szorgalmazott telekommunikációs piacnyitásnak köszönhetően azok a fogyasztók, akik rendelkeznek vezetékes telefon előfizetéssel, nemcsak a hálózattal rendelkező vezetékes telefon szolgáltató vállalkozást vehetik igénybe telefonhívás bonyolítására, hanem más, ún. közvetítő szolgáltatást kínáló vállalkozást is. A közvetítő-szolgáltató olyan távbeszélő szolgáltató vállalat, amely a hálózattal rendelkező szolgáltató infrastruktúrájában annak előfizetői számára egyes telefonhívásokra előhívószám vagy előtétszám segítségével lehetővé teszi, hogy az ő szolgáltatását vegyék igénybe. A közvetítő-szolgáltató igénybevétele esetén a havi fix előfizetési díjak a fogyasztó a hálózattal rendelkező szolgáltatónak (jelen esetben a Hungarotelnek) fizeti meg, miközben az egyes hívásokért már nem a Hungarotelnek, hanem a közvetítő-szolgáltatást nyújtó telefon-társaságnak fizet.

A GVH a Hungarotel 2001-ben kialakított és bevezetett, illetve az azt felváltó 2005. október 1-étől hatályos díjcsomagjaival kapcsolatban megállapította, hogy - bár más módon és eszközzel - mindkét díjcsomag-szerkezet korlátozta a közvetítő-választási szolgáltatást nyújtó versenytársak piacra lépését a Hungarotel hálózatában.

A 2001-ben bevezetett díjcsomagok azért bizonyultak versenykorlátozónak, mert a Hungarotel a közvetítő-szolgáltatás igénybevételét az előfizetőivel kötött szerződéseiben csak a legmagasabb fix havi előfizetési díjat, illetve a legalacsonyabb hívásdíjakat tartalmazó alapdíjcsomagjában engedte meg. Az előfizetők túlnyomó része számára ezért nem volt ésszerű az Alapcsomag választása, mert a viszonylag alacsony Hugarotel-díjakhoz képest csak korlátozott megtakarítás volt elérhető a közvetítő-szolgáltató igénybevételével, miközben a havi díjat mindenképpen meg kellett fizetnie.

A Hungarotel a korábbi díjcsomagokat felváltó, 2005. október 1-jén bevezetett Otthon díjcsomagok mindegyikében lehetővé tette, hogy az előfizetői igénybe vegyenek közvetítő-szolgáltatót. A versenykorlátozó hatás arra volt visszavezethető, hogy valamennyi díjcsomag tartalmazott ún. lebeszélhető perceket, illetve díjösszeget. Ez a megoldás azt kívánta eredményezni, hogy a Hungarotel előfizető csak a csomagokban foglalt "ingyenes" mennyiség felhasználásán túli hívások tekintetében vegye fontolóra közvetítő-szolgáltató igénybevételét. A Hungarotel a havi előfizetési díjakat és az abban foglalt "lebeszélhetőséget" a fogyasztók hívásszokásainak ismeretében úgy alakította ki az egyes díjcsomagokban, hogy az előfizetőinek túlnyomó többsége éppen a havi díjnak megfelelő összeget szánjon a vezetékes telefon használatára, és éppen a csomagban foglalt lebeszélhető hívások mennyiségét kívánja "lebeszélgetni".

Ha a Hungarotel előfizetőinek nem éri meg a közvetítő-szolgáltató igénybevétele, akkor ennek az a következménye, hogy a közvetítő-szolgáltatóknak nem éri meg a Hungarotel hálózatában piacra lépnie. A Hungarotel magatartása tehát azáltal, hogy "ellenérdekeltté" tette saját előfizetőit közvetítő-szolgáltató választásában, elrettentette a versenytársakat attól, hogy vállalják a piacralépéssel járó nem jelentéktelen többletkiadásokat. Ha viszont ennek ellenére mégis beléptek a piacra, akkor jelentősen megnehezítette gazdasági helyzetüket. 2005. október 1. előtt az akkori Matáv, később a Tele2 vállalta a Hungarotel piacára történő belépést. A jogsértő helyzet azáltal szűnt meg, hogy a Hungarotel 2006. május 1-i hatállyal lebeszélhetőséget már nem tartalmazó, de a közvetítő-szolgáltató választását lehetővé tevő díjcsomag-családot (Otthon Direkt) vezetett be.

A Hungarotel közvetítő-szolgáltó választásának biztosításával kapcsolatos magatartását a hírközlési hatóság (NHH) is vizsgálta a 2004. június 15. és 2005. október 1. közötti időszakra vonatkozóan, és a jogerősen még le nem zárt eljárásában ugyancsak jogsértőnek ítélte és bírsággal sújtotta a Hungarotel magatartását. A GVH a szankcionálás során ezért ezt az időszakot figyelmen kívül hagyta.

A versenyjogi rendelkezések fent ismertetett megsértése miatt a Hungarotel 150 millió Ft. versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A Hungarotel jelen eljárásban ugyancsak vizsgált másik magatartásával, azaz a behívásos (dial-up) Internet szolgáltatók piacra való belépésének korlátozása tárgyában a GVH jogsértés hiányában az eljárást megszüntette.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-69/2005.

Budapest, 2006. december 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu