Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GfK Hungária Piackutató Kft. állítása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. november 28-án hozott határozatában megállapította, hogy a GfK Hungária Piackutató Kft. azzal, hogy a Klubrádióban, valamint saját internetes honlapján magát Magyarország vezető piackutató vállalkozásának nevezte, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított.

A GVH versenyfelügyeleti eljárásának tárgyát a GfK Hungária Piackutató Kft.-nek (a továbbiakban: GfK) egyrészt 2006. május 22. és június 8. között a Klubrádióban elhangzott reklámjai ("A gazdasági híreket a GfK Hungária Kft., Magyarország vezető piackutató intézete támogatja."), másrészt saját honlapján elhelyezett egyik állítása ("A hazai piacon is vezető pozíciónk számokban kifejezve") képezte.

A versenytörvény szerint tilos a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A GVH határozatában rámutatott, a GfK a Klubrádióban és saját weblapján is "vezető"-ként jellemezte piaci pozícióját, azt az üzenetet közvetítve, hogy versenytársaihoz képest kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik. A GVH következetes joggyakorlata szerint, amennyiben egy vállalkozás piacelsőségi állítást tesz közzé, akkor az valótlansága esetén a versenytörvénybe ütközik.

A GVH szerint jelen esetben az elsőségi állításnak a saját és a versenytársak árbevételi adataira való alapozása objektív összehasonlítási alapot nyújt, feltéve, hogy a piac szereplőinek nettó árbevétele kizárólag az összehasonlítás alapjául szolgáló tevékenységből származik.

A GfK reklámjainak a Klubrádióban történt közzétételének megkezdésekor hivatalosan még csak a 2004. évi nettó árbevételi adatok voltak ismertek. Ezek alapján a GfK állítását nem lehet valótlannak minősíteni. A GVH joggyakorlata szerint ugyanakkor a tájékoztatásnak a közlés teljes időtartama alatt kell igaznak és pontosnak lennie, ami - a 2006. május 31-i "Éves beszámoló" leadási határidejére tekintettel - 2006. június első hetében elhangzott hirdetések esetében már nem állt fenn. A 2005. évi adatok szerint ugyanis a GfK nettó árbevétele két versenytársáétól is elmarad. Ezek alapján a GfK saját honlapján feltüntetett "vezető" kifejezés 2006. június 1-jét követően szintén nem tekinthető valósnak.

A GVH mindazonáltal nem tartotta szükségesnek bírság kiszabását, mert a GfK már a versenyfelügyeleti eljárás megindítását (a weblap esetében a versenyfelügyeleti eljárás kiterjesztését) megelőzően felhagyott a jogellenes magatartásokkal. A bírság mellőzésénél a GVH azt is figyelembe vette, hogy a GfK magatartása (a közlések időtartama, illetve helyei alapján) a piaci folyamatokra csak elenyésző hatást gyakorolhatott; illetve a vállalkozás korábban nem tanúsított a versenytörvénybe ütköző magatartást.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-122/2006.

Budapest, 2006. december 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu