Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye a Kereskedelmi Etikai Kódex jóváhagyásáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2006. június 1-én lépett hatályba. A kereskedelmi törvény szerinti jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokat a törvény kötelezi arra, hogy a beszállítókkal való kapcsolataikban a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokat alkalmazzák, alkossák meg az ezeket tartalmazó önszabályozó etikai kódexet, valamint alakítsák ki az abban foglaltak megsértése esetén alkalmazandó eljárásrendet. A GVH-hoz a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2006. december 1-ig kellett a fenti vállalkozásoknak jóváhagyásra benyújtani a törvényi kötelezettség teljesítésének megfelelő etikai kódexüket.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség, a kódexet aláíró, törvényi kötelezettségüknek eleget tevő jelentős piaci erővel rendelkező vállalatok képviselőjeként 2006. november 9-én nyújtotta be kérelmét a Gazdasági Versenyhivatalhoz az OKSZ által 2006. július 4-én kiadott Kereskedelmi Etikai Kódex jóváhagyására.

A kódexet - más vállalatok mellett - a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedelmi vállalatok közül

  • az Auchan Magyarország Kft.,

  • a Cora Magyar Hipermarket Kft,

  • a Csemege-Match Kereskedelmi Zrt.

  • a Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft

  • a Plus Élelmiszer Diszkont Kft.,

  • a Penny Market Kft.,

  • a Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt.,

  • a Reál Hungária Élelmiszer Zrt.,

  • a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., valamint

  • a Tesco Global Magyarország Rt.

fogadták el és írták alá.

A GVH - megállapítva, hogy a benyújtott kódex a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó, a kereskedelmi törvénynek megfelelő szabályrendet tartalmaz - 2007. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyta a Kereskedelmi Etikai Kódexet.

A GVH fenntartotta a lehetőséget a további beavatkozásra, tekintettel arra, hogy az érdemi értékelés csak a gyakorlati tapasztalatok birtokában lehetséges mind az etikai szabályok tartalmának, részletezettségének, mind az Etikai Testület tagjai delegálási rendjének és az eljárásrend alkalmasságának kérdéskörében.

Mindezek miatt a vállalatoknak - a megjelölt szempontrendszernek megfelelő tartalommal - az Etikai Kódex működtetésének 2007. szeptember végéig szerzett kezdeti tapasztalatairól és alkalmazási gyakorlatáról, eredményeiről, az esetleges problémákról be kell számolni a GVH-nak. A GVH egyúttal felkéri a Kereskedelmi Etikai Bizottságot is, hogy az addig összegyűlő észrevételeket, tapasztalatait, és javaslatait 2007 november végéig juttassa el a GVH-hoz, hogy mindezek ismeretében a kódex szükséges korrekcióját kezdeményezni lehessen.

A GVH felkéri a beszállítókat, valamint azok képviselőit és érdekképviseleti szervezeteit is, hogy a Kereskedelmi Etikai Kódexnek a jelentős piaci, vevői erővel rendelkező kereskedelmi vállalatoknak a beszállítókkal szembeni magatartási szabályai alkalmazásával és alkalmazhatóságával kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket, véleményüket és javaslataikat juttassák el a Gazdasági Versenyhivatalhoz is.

A Gazdasági Versenyhivatal meggyőződése, hogy a versengés, valamint a kereskedők és a beszállítók közötti tisztességes, kiszámítható partneri viselkedés nem ellentéte egymásnak, hanem a siker záloga, növelni képes mind a vállalati hatékonyságot, mind a fogyasztói jólétet.

A Gazdasági Versenyhivatal bízik abban, hogy a Kereskedelmi Etikai Kódex rendelkezéseiben foglalt, a tisztességes üzleti gyakorlatok terjedését elősegítő szabályrend mielőbbi alkalmazása jótékony hatással lehet az üzleti környezetre és közérzetre, javíthatja a vállalatok közötti együttműködést. Ahhoz, hogy akár a jogszabályi rendelkezések, akár az etikai normák kedvező hatása érvényesülhessen, szükség van a sérelmet elszenvedő vállalatok önérdek érvényesítő és védő fellépésére mind a mindennapi üzleti kapcsolatokban, mind az etikai fórumokon vagy a hatósági eljárásokban. A Gazdasági Versenyhivatal figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, a piaci szereplők viselkedését, és a kereskedelmi törvény adta keretek között - feladat és hatáskörét gyakorolva - eljár a tudomására jutó törvénysértő tisztességtelen viselkedések ellen.

Az OKSZ által engedélyezésre benyújtott és jóváhagyott etikai kódex letölthető pdf formátumban: Nyomtatható verzió PDF formátumban

Budapest, 2006. december 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu