Nyomtatható verzió PDF formátumban

Visszaélt erőfölényével a TIGÁZ

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a 2006. december 14-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor indokolatlanul magas szinten határozta meg annak a csatlakozási díjnak a mértékét, amit az új fogyasztók hálózatra kapcsolása, valamint a régebbi fogyasztók kapacitásigényének növekedése esetén kell megfizetni. A TIGÁZ jogsértő magatartásáért 4 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles. A TIGÁZ többi vizsgált magatartása tekintetében a GVH az eljárást megszüntette.

A magyar versenyjogban gazdasági erőfölénnyel rendelkezni nem tilos, az azzal való visszaélés azonban már jogellenes. Tekintettel a speciális, a verseny alacsonyabb fokú jelenlétére jellemző piaci helyzetre, az erőfölényes vállalkozás fokozott felelősséggel köteles eljárni üzleti döntéseinek kialakításakor. A versenytörvény szerint gazdasági erőfölénnyel az a vállalkozás rendelkezik, amely gazdasági döntéseit a többi piaci szereplőtől nagymértékben függetlenül képes meghozni.

A versenyfelügyeleti eljárás alá vont TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: TIGÁZ) fő tevékenységi köre a gázelosztás és a gázkereskedelem. A TIGÁZ a magyarországi fogyasztók több mint 30 százalékát látja el vezetékes földgázzal.

A TIGÁZ ellen lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás eredményeként a GVH túlzottan magasnak, s eképpen a versenytörvénybe ütközőnek minősítette a TIGÁZ Üzletszabályzata alapján 2004. és 2005. években alkalmazott csatlakozási díj mértékét, amely - bizonyos esetekben - több mint háromszorosa volt annak a csatlakozási díjnak, amelyet ugyanolyan kapacitásigényű kisfogyasztók és közüzemek esetén a jogszabály hatósági árként ír elő.

A versenyfelügyeleti eljárás további kérdések elbírálására is kiterjedt. Eldöntendő volt, hogy vajon versenyjogsértő-e a TIGÁZ azon magatartása, mely szerint csak egyedi kérelem alapján vonja be a fogyasztókat abba döntésébe, hogy mely kivitelezőket választja ki pályáztatás útján a csatlakozási munkák elvégzésére, és előzetesen nem is tájékoztatja fogyasztóit a részvétel lehetőségéről. A GVH ebben a kérdésben, valamint a csatlakozási díj megállapítása módjának tekintetében megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást. A GVH határozatában rámutatott: nem ütközik a versenyjogi szabályokba az a díjszámítási mód, hogy a TIGÁZ - a korábban felmerült költségekre alapozva - előre rögzíti a kapacitásbővítési díj mértékét. A GVH ugyanakkor kiemelte, a díjszámítás módszerének elfogadása nem jelenti azt, hogy tartalmi okból kizárt lenne az így megállapított díj versenyjogba ütközése, például ha indokolatlanul magasak annak egyes részelemei.

Azt is vizsgálta a GVH, hogy versenyjogi értelemben vett diszkriminációnak minősül-e az, hogy a gázfogyasztási csatlakozás során bizonyos különbségek voltak észlelhetőek az egyes fogyasztók között. A versenyfelügyeleti eljárás során a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a TIGÁZ eljárása egyik fogyasztó csatlakozása során sem tért el nagymértékben a többitől. Pályáztatás útján választották ki a kivitelezőt, a beruházó bevonása a pályázók kiválasztásába egyedi kérés alapján történt, a csatlakozási díj pedig minden esetben az üzletszabályzatban foglaltak szerint került meghatározásra.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-116/2005.

Budapest, 2006. december 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu