Nyomtatható verzió PDF formátumban

Marasztaló határozatatokat hozott a GVH a Magyar Telekom és a Pannon GSM ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. december 21-én két külön versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyalást, melyeken a következő határozatokat hozta.

A Vj-114/2006. sz. ügyben a GVH megállapította, a Magyar Telekom Nyrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított azáltal, hogy a "Favorit", a "Favorit plusz", a "Favorit Non-stop" és a "Favorit Non-stop plusz" díjcsomagokra vonatkozó egyes reklámállításai nem voltak a valóságnak megfelelőek, valamint több tájékoztatásában elhallgatta a díjcsomagok igénybevételének bizonyos feltételeit. A Magyar Telekom Nyrt. jogsértő magatartásáért 30 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A Vj-123/2006 sz. ügyben a GVH a Pannon GSM Távközlési Zrt. egyes, a Wap-szolgáltatását népszerűsítő kampányának keretében használt reklámokat minősített a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasnak. A Pannon GSM Távközlési Zrt. jogsértő magatartásáért 7 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

 • 1.

  A Vj-114/2006 sz. versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Magyar Telekom Nyrt. azon, a televízióban, rádióban, nyomtatott sajtóban stb. közzétett reklámjai képezték, melyekkel a Favorit és a Favorit Nonstop díjcsomag-családokat kívánta népszerűsíteni.
  A Favorit díjcsomag-család 2005. évi reklámkampányát a GVH a VJ-133/2005. sz. eljárásában már vizsgálta, és annak fő üzenetét, valamint egyes részelemeit jogsértőnek találta. Az ugyenezen díjcsomagokat népszerűsítő 2006. évi, a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált reklámkampány központi üzenetét a Magyar Telekom - jelentős részben a korábbi eljárás eredményeképpen - megváltoztatta: az "ingyen", az "ingyenesség", az "ingyen beszélgetés", - s maga az "ingyen" kifejezés bármilyen szóösszetételben - teljes mértékben kimaradt a kampányból. A 2006. évi integrált kampány legtöbb reklámeszköze által közvetített üzenet a díjcsomagok által kínált "0 Ft-os percdíj" volt.
  A "0 Ft-os percdíj" már nem azt üzeni a fogyasztónak, hogy valamennyi ideig, bizonyos irányokban, stb. ingyen telefonálhat, ugyanis az átlagos fogyasztó - hacsak nem átalánydíjas díjcsomagról van szó - tisztában van azzal, hogy a telefonálásért a percdíjakon kívül, havidíjat, esetleg kapcsolási díjat, stb. is kell fizetnie annak külön említése nélkül. A "0 Ft-os percdíj", mint üzenet ezért kétségtelenül kevésbé alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
  A GVH határozatában megállapította azonban, hogy a Magyar Telekom a Favorit és a Favorit plusz díjcsomagokat népszerűsítő kampánya során fogyasztók megtévesztésére alkalmasan alkalmazta egyes reklámeszközeiben a "napi 18 órát beszélhetek 0 Ft-ért" kitételt, nem közölte a bemutatott TV-reklámokban és rádióreklámokban a 0 Ft-os percdíjhoz kapcsolódó két lényeges mennyiségi korlátot; ill. a fogyasztók számára nem érzékelhető módon közölte a kampány sajtóanyagában a 0 Ft-os percdíj érvényességi feltételeit és mennyiségi korlátait. Ezen közlések versenyjogilag azért minősültek továbbra is jogszerűtlennek, mert a 0 Ft-os percdíj csak a beszélgetések 60. percéig áll fenn, az ezt meghaladó beszélgetés esetén a fogyasztót már díjfizetési kötelezettség terheli. Ennek elkerülése érdekében a fogyasztó megszakíthatja és egy újabb hívással folytathatja a beszélgetést. Egyúttal azonban ez azt is eredményezi, hogy a "napi 18 óra 0 forintos percdíjú beszélgetés" nem is teljesülhet, mivel legalább 17 alkalommal kell megszakítani a telefonbeszélgetést ahhoz, ha valaki délután 16 órától a következő nap 10 óráig rendelkezésére álló időt teljes egészében ki szeretné használni, azonban a 17 megszakítás nyilvánvalóan időt vesz igénybe, amely által a 18 óra "0 Ft-os percdíjú" telefonálás fizikailag nem lehetséges. A Magyar Telekom egyes reklámeszközeiben nem vagy nem megfelelően közölte azt is, hogy a 0 Ft-os percdíjhoz kapcsolódóan további mennyiségi korlát is kapcsolódik, mégpedig az, hogy a 0 Ft-os percdíj havonta összesen 100 óra erejéig érvényes.
  A GVH a Magyar Telekom Rt.-t jogsértő magatartásáért 30 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

 • 2.

  A Vj-123/2006 sz. versenyfelügyeleti eljárásban a GVH a Pannon GSM Távközlési Zrt.-t azért marasztalta el, mert a vállalkozás a Wap-szolgáltatását népszerűsítő kampánya keretében használt "Hétvégén ingyen Wap" szlogen mellett egyes reklámjaiban nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy szolgáltatásának ingyenessége csak egy bizonyos adatmennyiségig állt fenn. A Pannon GSM Távközlési Zrt. ezzel a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított.
  A GVH a Pannon GSM Távközlési Zrt.-t jogsértő magatartásáért 7 millió Ft. versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Budapest, 2006. december 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu