Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH álláspontja a hazai hírközléspiaci verseny alakulásáról

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) legutóbb nyolc éve készített az elektronikus hírközlést érintő átfogó versenypolitikai elemzést. A 2002-es piacnyitás eredményeként az elektronikus hírközlési piac (távközlés, média, informatika) a verseny kedvező alakulása miatt újabb fordulóponthoz érkezett. A GVH emiatt újabb elemzést készített, amelyben immár a liberalizáció során szerzett tapasztalatok birtokában nyilvánít véleményt az elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás alakulásáról.

A GVH 1999-ben tette közzé -A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a távközlési piacnyitás fő kérdéseivel kapcsolatban- címet viselő versenypolitikai elemzését. A versenyhatóság akkor a hatályos jogszabályi környezet kritikai értékelését és a küszöbön álló liberalizáció fogyasztói jólétre gyakorolt hatásainak feltérképezését végezte el.

A most kiadott dokumentum közel másfél éves előkészítés és konzultációs folyamat eredményeként született meg. A versenypolitikai állásfoglalások alapjául szolgáló elemzések a 2002-es piacnyitással kezdődnek. Ezt követően a GVH kifejti álláspontját az elektronikus hírközléspiaci verseny alakulásáról, a versenyjogot ennek jegyében érő kihívásokról, az elektronikus hírközléspiaci szabályozásról és fejlődésének lehetséges jövőbeni irányairól. A tanulmány részletesen elemzi a versenyjog és a szektorspecifikus hírközlés-szabályozás viszonyát a hírközlési piacon eljáró két hatóság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a GVH eljárásainak fényében is. Az elemzés második felében a versenyhatóság elektronikus hírközlési piacokkal kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatának alapjai kerülnek bemutatásra. A dokumentum publikálásának különös aktualitást ad a hírközlés európai szabályozásának folyamatban lévő felülvizsgálata. Erről a frissen közzétett európai bizottsági javaslatok alapján egyértelműen elmondható, hogy még erősebb versenyre kívánja ösztönözni a piaci szereplőket, és még több teret hagy a kevésbé beavatkozó versenyfelügyeleti eljárások számára az ágazati szabályozás mérséklésével.

A dokumentum főbb következtetései között a GVH hangsúlyozza, hogy a kartellek elleni küzdelem kiemelkedő feladatának teljesítése mellett, a jövőben biztosítani kívánja az erőfölénnyel való visszaélések megítélése során a befektetések védelmét és az innováció ösztönzését. Hasonlóképpen a GVH az elektronikus hírközlési piacokon jelentkező összefonódásokat is a meghatározó innovációra figyelemmel kívánja értékelni. A cél az, hogy a felmerülő esetleges versenyhátrányok kiküszöbölésére az érintett piaci szereplők közreműködése mellett, a hosszú távon fenntartható és fogyasztói jólétet maximalizáló hatásos versenyt biztosító kötelezettségek előírása révén kerüljön sor.

A dokumentum megtalálható a Gazdasági Versenyhivatal honlapján: a www.gvh.hu internetes címen.

Budapest, 2007. november 14.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu