Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb két bank kapott bírságot hitelkártya hirdetései miatt

A fogyasztók számára megtévesztő módon reklámozta hitelkártyáit az Unicredit Bank Hungary Zrt., valamint a Credigen Bank Zrt. - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Emiatt az Unicredit 1 millió, a Credigen pedig 2 millió forint bírság megfizetésére köteles.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Unicredit 2005 májusától, a Credigen pedig 2005 októberétől egyes piaci tájékoztatásaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a fogyasztókat nem pontosan tájékoztatta, hogy

  • a kamatmentesség kizárólag a kártyával történő vásárlásokra vonatkozik, készpénzfelvételre nem;

  • a kamatmentességhez a teljes tartozás fizetési határidőig történő megfizetése szükséges, a teljes tartozás egy részének megfizetése esetében a fogyasztó kamat megfizetésére köteles;

  • a teljes tartozásba nemcsak a vásárlási tranzakciók tőkeösszege, hanem az eljárás alá vont felé a hitelkártya jogviszonnyal összefüggésben bármilyen jogcímen fennálló tartozás beleértendő (vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók, illetve az eljárás alá vont által felszámított költségek, díjak teljes összege);

  • az "akár 51 nap" kamatmenteség esetén az ígéret csak akkor teljesül, ha az elszámolási időszak első napján történik meg a vásárlási tranzakció, ettől kezdve a kamatmentes időtartam hossza folyamatosan, minden egyes további napon 1 nappal csökken.

Ha a fogyasztók felé irányuló tájékoztatás a kamatmentes időtartam hosszáról is tájékoztatást ad ("akár x napig kamatmentes"), az ígéret reális megítéléséhez annak ismerete is szükséges, hogy az x nap csak akkor teljesül, ha az elszámolási időszak első napján történik meg a vásárlási tranzakció, ettől kezdve a kamatmentes időtartam hossza folyamatosan, minden egyes további napon 1 nappal csökken.

A fentieket szükségességét támasztják alá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) egyik felmérésének megállapításai is, amelyek szerint

  • a fogyasztók jelentős része nincs pontosan tisztában a kamatmentes periódus jellemzőivel, nem tudják, hogy csak akkor van kamatmentesség, ha a meghatározott időn belül az adott terméknél meghatározott módon teljesítik a befizetést;

  • a pénzügyi intézmények számos ügyféltájékoztató anyagban tájékoztatják ügyfeleiket a kamatmentes periódusról, azonban a tájékoztatás módja fogyasztóvédelmi szempontból aggályos. Nem hívják fel hangsúlyosan az ügyfél figyelmét, hogy a kamatmentes periódus csak abban az esetben él, ha a felhasznált teljes hitelösszeget a fizetési határidőig megfizeti. "Részlegesen" ez az opció nem vehető igénybe, tehát ha a minimum összeget meghaladóan, de nem a teljes összeget törlesztik, nincs kamatmentes periódus a törlesztett részletet illetően;

  • az sem tudatosul a fogyasztókban, hogy amennyiben nem a felhasznált teljes összeget fizetik vissza, akkor a teljes igénybevett hitelösszeg válik kamatkötelessé, nem csupán a vissza nem fizetett hitelösszeg-rész;

  • a kamatmentes periódus működésének megismerése az általános szerződési feltételekből vagy egyéb dokumentumokból meglehetősen bonyolult.

Mivel a két pénzintézet hitelkártya hirdetései a fenti elvárásoknak nem feleltek meg, az Unicredit 1 millió a Credigen pedig 2 millió forint bírság megfizetésére köteles.

A bírság összegének meghatározásakor a GVH egyebek között figyelemmel volt a jogsértő tájékoztatások megjelentetésével kapcsolatban felmerült ismert költségekre és a tájékoztatásokkal elért fogyasztói kör nagyságára, a két bank csekély piaci részesedésének mértékére. A GVH a bírság összegét csökkentő körülményként tekintettel volt arra, hogy a fogyasztó előtt a szerződés megkötését megelőzően ismertté válhat az akcióban való részvétel összes feltétele. A Credigen esetében ugyanakkor a GVH súlyosító körülményként értékelte, korábban már egy alkalommal megállapításra került, hogy a bank a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított. Az UniCredit esetében enyhítő körülményként vette figyelembe a GVH. a bank tanújelét adta annak, hogy törekszik a fogyasztóknak szóló tájékoztatások tartalmának önkéntes felülvizsgálatára és módosítására.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-151/2007. , illetve Vj-152/2007.

Budapest, 2008. február 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu