Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztő Penny Market

Egy akciós termékből nem rendelkezett megfelelő készlettel, egy másik terméket pedig nem a meghirdetett áron árusított a Penny Market Kft. - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A kiskereskedelmi láncnak így a fogyasztók megtévesztése miatt egymillió forint bírságot kell fizetnie.

Az eljárás során a GVH a Penny Market Kft. 2007. augusztus 26-tól szeptember 1-jéig érvényes reklámújságjában közölt állításait, valamint a 2007. augusztus 2-án több napilapban megjelent hirdetéseit vizsgálta. A GVH megállapította, hogy a Penny Market Kft.:

  • a 2007 augusztus 26-tól szeptember 1-jéig érvényes reklámújságjában meghirdetett -Fuji kazetta a megjelölt akciós időszakban, bizonyos üzletekben egyáltalán nem vagy - induló készlet hiánya, illetőleg irreálisan alacsony induló készlet következtében - időszakosan nem volt elérhető, továbbá

  • a 2007. augusztus 2-án több napilapban megjelentetett, 2007. augusztus 2-5-ig tartó akció során a Jacobs Merido Aroma 250 gr-s kávé elnevezésű terméket nem a meghirdetett áron értékesítette a fogyasztók részére.

A kiskereskedelmi verseny egyik lényeges mozzanata, hogy a kínálati oldal szereplői az akciós termékek meghirdetésével kívánják befolyásolni a fogyasztót abban, hogy eldöntse, konkrétan melyik üzletet keresi fel vásárlás céljából. A vásárlás jellege miatt azonban várható az is, hogy a fogyasztó nagy valószínűséggel beszerez valamely számára szükséges, de nem feltétlenül az akciós körbe tartozó terméket is. Az akciók így nem csupán a meghirdetett, akciós áru iránti keresletet növelik, hanem kedvezően hatnak az áruházakban forgalmazott többi áru értékesítésére is. A GVH megítélése szerint az a körülmény, hogy adott termék nem érhető el az akciós időszakban az eljárás alá vont valamely üzletében, még nem feltétlenül minősül jogsértésnek. Meghatározott körülmények fennállása esetén azonban az akciós időszakban az akció keretében meghirdetett áruból fennálló készlethiány jogsértő magatartásnak minősülhet:

  • Nem fogadható el jogszerű magatartásként az, hogy adott termék az akció ideje alatt adott üzletben egyáltalán nem kapható.

  • Nem minősíthető a készlethiány jogszerűnek akkor sem, ha az adott akció kezdetén nem érhető el a termék adott üzletben.

  • Az akció időszaka során fellépő készlethiány oka lehet, hogy adott üzlet irreálisan alacsony induló készlettel készült fel akcióra, amely - a készlethiány bekövetkezte esetén - ugyancsak jogsértő magatartásnak minősül.

A GVH véleménye szerint készlethiány esetében az adminisztrációs, technikai hibára való hivatkozás - még abban az esetben is, ha a probléma beazonosítása után az eljárás alá vont bizonyítottan lépéseket tesz a termék biztosítása érdekében - nem mentesít a versenyjogi felelősség alól. Ugyanis az akciót meghirdető vállalkozásnak adminisztrációs rendszerei tekintetében is képesnek kell lennie a megrendelések kezelésére annak érdekében, hogy az akciós újságban hirdetett termékei az adott időszakban megvásárolhatóak legyenek. Ugyancsak a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha egy termék a nem a meghirdetett akciós áron vásárolható meg.

A bírság összegét jelentős mértékben csökkentette, hogy a vizsgált nagy minta ellenére csak egyetlen terméknél fordult elő, hogy nem állt rendelkezésre az akció elején vagy az akció teljes időtartama alatt. Ráadásul a Penny Market az egész országra kiterjedő, 165 kiskereskedelmi egységből álló bolthálózattal rendelkezik, ennek ellenére az árellenőrzési rendszere jó, és láthatólag minden, a gondos kereskedőtől elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az akció során megfelelő mennyiségű akciós árukészlet álljon a fogyasztók rendelkezésére. Megjegyzendő, hogy a kft. akciótartási gyakorlata a versenyhatóság hasonló eljárásaiban tapasztaltakhoz képest kifejezetten jónak mondható.

A fentiek figyelembe vételével a versenyhatóság mindösszesen egymillió forint bírságot szabott ki a Penny Market Kft-re.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-198/2007.

Budapest, 2008. szeptember 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu