Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH VKK által meghirdetett egyetemista tanulmányi pályázat nyertesei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az idén kilencedik alkalommal, a Versenykultúra Központ (VKK) gondozásában másodszor hirdette meg a "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" című tanulmányi pályázatát felsőoktatási intézmények tanulói számára. Az idén egy első és két második helyezettet jutalmazott a GVH.

A pályázat a versenykultúra terjesztésének kiváló formája, amelynek révén a feltörekvő fiatal generáció képviselői átfogóbb ismereteket szerezhetnek a versenyjogról, valamint szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki a GVH munkatársaival.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a GVH Könyvtárában került sor, a díjakat Nagy Márta elnökhelyettes asszony adta át.

Az idén meghirdetett 16 témakörből hétre érkeztek pályamunkák. Két pályázó választotta a kartellek által okozott károk számszerűsítésével kapcsolatos témát, egy dolgozat érkezett a közös vállalkozások európai uniós versenyjogi kezelésével kapcsolatban, és szintén egy pályázó választotta a versenyhatóság és a szabályozó hatóság piacfelügyeleti kapcsolatával, szerepével foglalkozó témakört. Ugyancsak egy pályamunka érkezett az árdiszkrimináció alkalmazási gyakorlata és hatása a versenyre témakörében. Két pályázó adta be pályamunkáját a túlzó árazás (excessive pricing) mint az erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar vagy nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában témára, valamint további két-két pályamunka érkezett a közgazdasági megfontolások a 82. cikk reformjában és az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog kikötésének és alkalmazásának jogi vetületei, igen aktuális témaköreiben. Összesen tehát 11 pályamunka érkezett. Nagy örömmel vettük, hogy a jogász hallgatók mellett két közgazdász hallgató is jelentkezett. A pályázatokat két-két bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind a tartalmi, mind a formai szempontokra figyelemmel voltak.

Az idén egy első helyezettet és két második helyezettet jutalmazott a GVH. Az egyik második helyezett Pethes Imre , "Versenykizárás többtermékes monopolpiacokon" című dolgozatával. A másik második helyezett Pintér Győző , "A túlzó árazás (excessive pricing) mint az erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar versenyhatóság gyakorlatában" című munkájával. Mindkét helyezett egyenként 180.000 Ft díjazásban részesült. Az első helyezett Hizsák Tamás , "Az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog kikötésének és alkalmazásának jogi vetületei" című pályamunkájával, aki 250.000 Ft díjazást és egy nemzetközi konferencián való részvételt nyert.

Sikeres pályamunkát nyújtottak be továbbá:

  • Dominek Balázs

  • Gregor András

  • Hum Eszter

  • Krüpl László

  • Molnár György

  • Szelkó Éva Orsolya

  • Uszkay-Boiskó Sándor

A díjnyertes dolgozatok megtekinthetők a GVH VKK honlapján .

Budapest, 2007. október 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu