Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fenn kell tartani az újraszabályozott gyógyszertári piacot és az erősebb verseny kényszerét a gyógyszerpiacon

Nincsenek olyan gondok a nemrégiben újraszabályozott gyógyszertári piacon - állítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) -, amelyek miatt vissza kellene térni a korábbi szabályozási modellre. Ugyancsak hátrányos lenne a társadalom számára a gyógyszerpiaci verseny gyengítése. Ezért a hatóság a liberalizáción, a verseny erősebb kényszerén alapuló szabályozás fenntartását szorgalmazza mind a patikai, mind a gyógyszerpiacon.

A patikai piacon 2007-től kezdődött piacnyitás megmutatta, hogy a korábbi szabályozási modell gátolta a fogyasztói igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodást, s érdemben akadályozta a vállalkozásokat abban, hogy - a betegek jobb kiszolgálása érdekében is - a gyógyszertári szolgáltatások piacára lépjenek. Ugyancsak kiderült, hogy a gyógyszergyártók közötti verseny erősítésével lehetőség van a gyógyszerárak csökkentésére, s ezáltal érdemi társadalmi szintű megtakarítások elérésére is.

A gyógyszertári piacnyitás annak ellenére volt képes kedvező eredményeket mutatni, hogy szigorodó makrogazdasági feltételek közepette, a gyógyszerpiac szűkülése idején került rá sor. Ebben az időszakban következett ugyanis be a betegterhek drasztikus, mintegy 50 %-os átlagos növekedése, a gyógyszerkiadások különféle eszközökkel - köztük a generikus verseny sikeres erősítésével - történő megfékezése is.

A megélénkült verseny hatására - már rövid idő alatt is - érdemben javult a betegek hozzáférése a gyógyszertári szolgáltatásokhoz azzal, hogy összességében 10-15%-kal is több patika működik, s különösen a forgalmas helyeken (például bevásárlóközpontok) akár a korábbi átlag másfélszeresét elérő nyitvatartási idők alakultak ki. Ugyancsak javult a gyógyszertárak által kínált szolgáltatások választéka is, s egyre több helyen nyújtanak a patikák az egészségi állapot ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. vérnyomás- és vércukor szint mérés), miközben az árverseny első jelei is megjelentek. Egyes helyeken - ahol az eladóterekben a nem gyógyszer termékeket hozzáférhetővé tették a vásárlók számára - javult a fogyasztók tájékozottsága, egyszerűbbé vált a választék és az árak megismerhetősége, áttekinthetősége, összehasonlíthatósága. Ez önmagában is segíti a tájékozottabb, racionálisabb döntéshozatalt a fogyasztók számára, s lehetővé teszi olyan megtakarítások elérését, amelyek korábban kizárólag a kiszolgáló személyes empátiájától, hozzáállásától függött.

A gyógyszerek közötti versenyt erősítő intézkedések - különösen árlicit, s a támogatási lehetőségből történő kiesés, s az abból fakadó forgalom- és profitcsökkenés veszélye - hatására, az előző évekhez képest példátlan módon tömeges árcsökkentéseket sikerült elérni. Ez pedig összességében megtakarításokat eredményezett - főként közvetetten, az közfinanszírozási ráfordítások csökkenésén keresztül - a magyar járulékfizetők számára.

A Magyar Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott a területet szabályozó törvényekkel, s néhány kisebb jelentőségű hibát leszámítva, alkotmányosnak, és összességében fenntarthatónak nyilvánította az új szabályozási modellt.

Mindezek után érthetetlen, hogy milyen közérdekek szolgálnának alapul a vonatkozó szabályozás fontos, versenyt generáló pontjainak megváltoztatására.

Azok a törekvések, amelyek a korábbi - kizárólag egyes vállalkozói csoportok érdekeit szolgáló - szabályozás visszaállítását szorgalmazzák, nem igazolt érveken alapulnak. A közjó, a betegek, s a járulékfizetők érdeke nem azonos a gyógyszer és gyógyszertári piac szereplőinek érdekeivel. A Gazdasági Versenyhivatal a lobbi érdekeknek való ellenállást, a verseny erősebb kényszerén alapuló szabályozás fenntartását szorgalmazza mind a patikai, mind a gyógyszerpiacon.

Budapest, 2008. október 31.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu