Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH részletesen megvizsgálja a Strabag-Cemex fúziót

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Strabag SE kérelme alapján a Cemex Austria AG és leányvállalatai feletti irányításszerzés engedélyezésének vizsgálatára és a fúzió két lépcsőben történő, részletes vizsgálata mellett döntött.

A GVH 2008 szeptemberében kapott értesítést az Európai Bizottságtól, hogy a Strabag irányítást kíván szerezni a Cemex Austria AG felett. Mivel az összefonódás hatása valójában Ausztria és Magyarország területén érvényesül, ezért 2008. október 6-án a Strabag SE azt kérte a Bizottságtól, hogy az összefonódást teljes egészében e két ország illetékes hatóságai vizsgálják meg. A GVH és osztrák versenyhatóság még októberben értesítette a Bizottságot, hogy egyetért a Strabag által javasolt áttétellel. A Bizottság 2008. november 10-én úgy határozott, hogy az ügylet vizsgálatát az osztrák piacokra vonatkozóan Ausztriához, illetve a magyar piacokra vonatkozóan Magyarországhoz teszi át. Ezek után a Strabag SE 2008. november 11-én az osztrák és 2008. november 12-én a magyar versenyhatósághoz fordult engedélyezési kérelmével. E kérelem beérkezésével a vizsgálat megindult.

A versenytörvény alapján azokban az esetekben, amikor a kérelem megítélése egyszerű, az eljárás befejezésének határideje a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 nap, amely egy alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. Az összefonódások engedélyezésének határideje minden más esetben 120 nap, ami 60 nappal meghosszabbítható.

A kérelem megítélése egyszerűnek minősül több esetben is (mint például, az összefonódás nyilvánvalóan nem tagadható meg, amennyiben nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozná a hatékony versenyt az érintett piacokon). A GVH 1/2003. számú közleménye az összefonódással érintett vállalkozások érintett piaci részesedéseihez köti az egyszerűsített eljárás alkalmazhatóságát. Egyszerűsített eljárás alkalmazható, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot, és mindkét vállalkozás-csoporté az 5 százalékot.

A GVH eddigi vizsgálata során számos piaci szereplő megkeresésre került a piaci részesedések és a piaci kereskedelmi feltételek megismerése céljából. Az eddigi elemzés során megállapítást nyert, hogy biztosan van legalább egy olyan földrajzi piac, amelyen a Strabag és a Cemex-csoport együttes, illetve külön-külön számított részesedése az előkevert beton tekintetében meghaladja a GVH 1/2003 számú közleményében említett mértékeket. Néhány termékcsoport tekintetében, több földrajzi régióban számottevő koncentrációnövekedés jön létre, a felek piaci ereje érzékelhetően erősödik.

Mindezek alapján a GVH a kérelem két lépcsőben történő elbírálásáról döntött.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-146/2008.

Budapest, 2008. december 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu