Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal idei első tíz hónapjának munkája - elbúcsúztak a GVH vezetői, Belényi Andrea kapta az ezévi "Versenykultúráért díjat"

A mai napon a GVH Versenykultúra Központja által alapított "Versenykultúráért díj" ötödik alkalommal került átadásra a hivatal Alkotmány utcai épületében. Az idei díjat Dr. Belényi Andrea, a GVH főtitkára kapta, aki kialakította, majd öt éven keresztül vezette a Versenykultúra Központ munkáját. Az ünnepség díszvendége Dr. Stumpf István alkotmánybíró volt.

A GVH elnöke, elnökhelyettesei és főtitkára a mai napon, 2010. október 29-én utolsó munkanapjukat töltötték a hivatalban. A hivatal elnöke a GVH 2010. év első 10 hónapjának munkáját, hasonlóan az előző esztendőkhöz, sikeresnek értékelte. Mint mondta, a GVH munkáját nem lehet egyetlen mutatószámmal mérni. Mégis azonban, ha arra gondolunk, hogy az év első tíz hónapjában több, mint 10 milliárd forint összegű bírságot vetett ki a versenyhivatal, mindenképpen az jut eszünkbe, hogy e mögött nagy mennyiségű, becsülettel végzett, magas színvonalú szakmai munka húzódik.

A mai napon a GVH Versenykultúra Központja által alapított "Versenykultúráért díj" ötödik alkalommal került átadásra a hivatal Alkotmány utcai épületében. Az idei díjat Dr. Belényi Andrea, a GVH főtitkára kapta, aki kialakította, majd öt éven keresztül vezette a Versenykultúra Központ munkáját. Az ünnepség díszvendége Dr. Stumpf István alkotmánybíró volt.

A GVH elnöke, elnökhelyettesei és főtitkára a mai napon, 2010. október 29-én utolsó munkanapjukat töltötték a hivatalban. A hivatal elnöke a GVH 2010. év első 10 hónapjának munkáját, hasonlóan az előző esztendőkhöz, sikeresnek értékelte. Mint mondta, a GVH munkáját nem lehet egyetlen mutatószámmal mérni. Mégis azonban, ha arra gondolunk, hogy az év első tíz hónapjában több, mint 10 milliárd forint összegű bírságot vetett ki a versenyhivatal, mindenképpen az jut eszünkbe, hogy e mögött nagy mennyiségű, becsülettel végzett, magas színvonalú szakmai munka húzódik.

A GVH tevékenysége három pilléren nyugszik. Az elsődleges feladata a versenyfelügyeleti munka, amelynek során versenyfelügyeleti eljárások keretében vizsgálja a piaci szereplők viselkedését és szükség esetén megállapítja a vizsgált magatartás jogellenességét és azt szankcionálja a versenytörvény által meghatározott keretek között. A GVH ezen tevékenységéről lehet a legtöbbet hallani, hisz a döntések nyilvánosak, azok teljes szövegükben megtalálhatók a GVH honlapján ( www.gvh.hu/dontesek ), valamint az azokról kiadott sajtóközlemények is ugyanitt olvashatóak ( www.gvh.hu címen a Sajtószoba fül alatt). A második pillérbe tartozik a versenypártolási tevékenység, amely a versenyszempontú jogszabályvéleményező munkát jelenti. A GVH ezáltal kapcsolódik be a jogalkotási tevékenység előkészítésébe. A harmadik pillér pedig a versenykultúra fejlesztő és -terjesztő tevékenység, mely részfeladat körében a GVH szakkönyvek fordításával és -kiadásával, kiadványok készítésével, szakmai kutatások támogatásával, rendezvények szervezésével vagy azok támogatásával kívánja elérni azt a célt, hogy a verseny hasznossága, a hivatal működése, elvei, ismertté és köztudottá váljanak.

A GVH 2010-ben folytatott munkája során a nyilvánosságra is hozott stratégiájában megfogalmazott két kiemelt cél - a kartellekkel és az ún. sérülékeny fogyasztókat célzó megtévesztő tájékoztatásokkal szembeni határozottabb fellépés - hangsúlyos szerepet játszott.

Megállapítható, hogy a fogyasztók továbbra is nagy számban keresik panaszaikkal a versenyhatóságot. A GVH-hoz 2010 október végéig beérkezett panaszok és bejelentések száma meghaladta az 1100-at. A versenyfelügyeleti eljárások száma közelít az elmúlt év azonos időszakára jellemző adathoz: a még folyamatban lévő 100 eljárás mellett további 108 lezárt eljárásról számolhatunk be. A versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatok 40 esetben állapították meg a versenytörvény megsértését, s összesen 10 milliárd forint összegű bírságot szabott ki a hivatal. Ez több, mint két milliárd forinttal haladja meg a tavalyi esztendőben kirótt bírságösszeget, aminek oka elsősorban egy jelentős bírsággal járó kartell ügy felderítésében, valamint a fogyasztók megtévesztése miatt kirótt bírságok növekedésében keresendő. Az eljárások többsége - tekintettel azok összetettségére és a vizsgálatok időigényére - naptári éven túl fejeződik be.

A GVH 2010-ben is a fogyasztók megtévesztése és a velük szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt indított eljárásokkal foglalkozott számszerűen a legtöbbet. Nem meglepő, hogy a tájékoztaások széles palettáját érintő 34 határozatban összesen 440 millió forintot meghaladó bírságot szabott ki a hivatal. Ebben az évben is kiemelt versenyhivatali figyelem övezte a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások (Hungarian Economy Partners Kft., EXIT Finance Constitution Kft., EUROMOBILIEN Hungary Kft., SWISS INVEST Kft., InterCash Consulting Kft.) pénzügyi helyzetüket tekintve kiszolgáltatott fogyasztókat megcélzó tájékoztatási gyakorlatát, melyekkel szemben a fellépés határozottabb módját választotta a GVH: még eljárása befejezése előtt megtiltotta több vállalkozásnak tevékenységük meghatározott módon történő reklámozását. Fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatások miatt az idei évben is számos gyógyhatású és egészségre ható terméket népszerűsítő vállalkozást bírságolt a GVH, melyek esetében határozatának a fogyasztók által jól érzékelhető felületeken történő közzétételére kötelezte a cégeket. Ebben az ügycsoportban a termékeiknek megalapozatlanul gyógyhatást, esetleg fogyasztó hatást tulajdonító vállalkozások hirdetései (pl. Free Choice Kft., Gastroyal Food Kft.) még mindig meghatározóak. A fentiek mellett a 2010-ben lezárult eljárások egy része (pl. a Digitania társkereső szolgáltatásait, a TeleMédia InterAktív televíziós betelefonálós játékát, a TV2 Megasztár-szavazását vizsgáló eljárások) azt mutatja, hogy a telekommunikációs piacon az e hálózatokra ráépülő tartalomszolgáltatásokról nyújtott tájékoztatások megfelelősége még hagy kívánni valót. Bár a telekommunikációs piacra jellemző intenzív hirdetési tevékenység során fokozatos javulás figyelhető meg, nem sikerült elkerülnie a Magyar Telekom-nak a GVH 200 millió forintot kiszabó határozatát sem. Szintén pozitív elmozdulást észleltünk a nagyméretű kiskereskedelmi láncok hirdetési újságjaiban szereplő termékismertetők megfelelősége vonatkozásában.

A legnagyobb visszhangot általában a GVH kartell ügyekben hozott döntései váltják ki. Ebben az ügycsoportban 2010-ben 22 vizsgálat volt, illetve van folyamatban. Bírsággal szankcionált ügylezárásra 7 esetben került sor, a kiszabott bírság pedig meghaladta a 9 milliárd forintot. Az idei év első félévében szabta ki a versenyhivatal történetének eddigi legmagasabb, hét milliárd forintot meghaladó bírságát az ún. vasútépítő kartellben résztvevő vállalkozásokra. Szintén 2,3 milliárd forint bírság kiszabásával zárult az az eljárás, melyben a GVH magyarországi gabonafeldolgozó vállalkozások versenykorlátozó megállapodásait vizsgálta. A 2010-ben megindított, így még folyamatban lévő eljárások sorában megtalálhatók autófényező vállalkozások, közlekedési cégek, termőföld- és ingatlanértékbecslők, fűtéskorszerűsítésre szakosodott vállalkozások feltételezhetően versenykorlátozó megállapodásai.

Erőfölénnyel való visszaélés megállapítására és bírság kiszabására idén még nem került sor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lettek volna ilyen ügyek a GVH előtt. A legnagyobb horderejű esetek azonban nem bírsággal, hanem kötelezettségvállalással zárultak, mivel a versenyhatóság megítélése szerint ezzel a módszerrel jobban jártak a fogyasztók, mint a központi költségvetésbe befolyó bírsággal. A bankok kötelezettségvállalásainak (CIB Bank, K&H Bank, OTP Jelzálogbank,) elfogadásával és kötelezővé tételével elérte a hivatal, hogy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanújával indított eljárásokban a pénzintézetek közvetlenül ügyfeleik részére térítsenek vissza díj-, illetve költségkülönbözetet. A fenti eredményesen lezárult eljárások mellett többek között megindította a GVH azt az eljárását is, mely a MOL üzemanyag-nagykereskedelmi piacon fennálló piaci helyzetét és az abból fakadó magatartását vizsgálja.

Az idei évben kiemelkedően sok, 37 fúzió értékelésén van túl a GVH, melyek közül egy esetben (Prímagáz/Intergas) kötelezettségvállalás mellett engedélyezte a tranzakciót. Jelenleg is a versenyhatóság előtt van többek között a Ringier/Axel Springer és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő/MALÉV összefonódás piaci hatásainak értékelése.

A nagyobb jelentőségű, többnyire bonyolult versenyjogi megítélésű ügykben kiemelt jelentősége van annak, hogy az összefonódás vizsgálata jól meghatározott és megalapozott módszertan mentén zajló mélyreható, adatokon és kvantitatív elemzéseken nyugvó közgazdasági piacelemzésekre alapuljon. Ezt felismerve a GVH kidolgozta és nyilvános vitát követően közzétette az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során általa alkalmazott elemzési módszerekről készített tájékoztatóját, mely röviden ismerteti azokat az elméleti megfontolásokat és módszertani követelményeket, amelyek mentén a GVH az összefonódások vizsgálata során eljár. Ezen tájékoztató révén gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az összefonódásban résztvevő és harmadik felek, valamint a GVH közti kommunikáció, és ezáltal az összefonódás vizsgálata. A tájékoztató célja az összefonódás vizsgálatának és az ehhez szükséges adatok megfelelő módon (megfelelő minőségben is időben) való, akár a kérelem benyújtásával egyidejű rendelkezésre bocsáthatóságának megkönnyítése.

Szintén az átlátható és kiszámítható jogalkalmazás érdekében a GVH időről időre aktualizálja és közzéteszi a Versenytanácsa elvi állásfoglalásait. 2010 nyarán elkészült ezen elvi állásfoglalások korábbiakkal való egységes szerkezetbe foglalása, mely elérhető a GVH honlapján.("Aktuális információk" rovaton keresztül, illetve a www.gvh.hu/Jogi háttér/Magyar piacra irányadó szabályozás/Elvi állásfoglalások útvonalon).

A kereskedelmi törvény rendelkezései betartásának ellenőrzése végett indította meg a GVH a Spar és beszállítói közötti szerződések egyes rendelkezéseit vizsgáló eljárását, egyben az első félévben zárta le a Metro- és az Auchan beszállítói szerződései tekintetében az elmúlt évben lefolytatott eljárásaiban meghatározott kötelezettségek betartását ellenőrző utóvizsgálati eljárásait.

Az elmúlt évben lezárt két ágazati vizsgálatot követően 2010-ben a GVH megindította a lakástakarékpénztári piac feltérképezését célzó ágazati vizsgálatát. Célszerűnek tartja ugyanis a hivatal áttekinteni, hogy a lakás-takarékpénztári piacon vannak-e olyan, a piaci szereplők magatartásában, vagy a szabályozásban rejlő okok, amelyek a piac hatékony működését gátolják.

A 2010. évben a GVH - a korábbi évekhez hasonlóan - sikeresen védte meg döntéseit a bíróságok előtt. Idén ezidáig közel 50 ügy fejeződött be első- vagy másodfokon a bíróságokon, jelenleg összesen száznál több ügy van folyamatban első- vagy másodfokon, illetve a Legfelsőbb Bíróság előtti felülvizsgálati szakban. Ennél azonban fontosabb, hogy 2010-ben több olyan nagy jelentőségű ügyben született a GVH-nak igazat adó bírósági döntés, melyek elvi - az adott ügyön túlmutató - jelentőséggel bírnak.

A Legfelsőbb Bíróság a GVH-nak adott igazat az ún. tojáskartell vagy az egy vidéki önkormányzat részére nyújtandó integrált pénzügyi gazdasági rendszer bevezetése tárgyával összefüggő versenykorlátozó megállapodás megítélésében. Emellett e bírói fórum megerősítette a GVH Magyar Posta Zrt. és a Magyar Lapterjesztő Zrt. közötti versenykorlátozó megállapodást elmarasztaló és ezért bírságot kivető határozatát is. Szintén a Legfelsőbb Bíróságig jutott a MÁV Zrt. erőfölénnyel való visszaélését megállapító GVH-döntés értékelése is. A bíróság a versenyhivatal határozatának megváltoztatása mellett az eredetileg kiszabott egy milliárd forintos bírság 700 millió forintra való mérsékelése mellett tette le a voksát. A Fővárosi Bíróság mind a Kaposvári Egyetem beruházási munkálataival kapcsolatos versenykorlátozó megállapodások, mind a fővárosi útépítő kartell tekintetében megalapozottnak látta a GVH döntését. Az elmúlt években több esetben találta jogsértőnek a GVH a különböző érdekképviseletek által ajánlott minimálárakat. A Magyar Újságírók Szövetsége által közzétett -Honortábla- is e sorba tartozik, mely kapcsán a Fővárosi Ítélőtábla megerősítette a versenyhivatali döntést. Ugyanígy járt el az Ítélőtábla a fogtechnikusi szolgáltatásokra irányadónak szánt ajánlott árakat közzétevő ipartestület magatartásának értékelésekor is, illetve a Magyar Építész Kamara díjszámítási szabályzata tekintetében. Ugyancsak sikerként könyvelhető el, hogy a Fővárosi Bíróság nem vitatta, hogy a Ryanair megtévesztette a fogyasztókat a repülőjegyei árával és akcióival kapcsolatos egyes kedvezményeket 2007-ben népszerűsítő tájékoztatásaival. Miként a K&H Bankkal szemben a CDO-kötvények 2005-2007-ig alkalmazott ún. tájékoztató leírásainak fogyasztók megtévesztésére alkalmas volta miatt kiszabott 40 millió forint bírságot is helybenhagyta. A szintén fogyasztók megtévesztése miatt 2008-ban 70 millió forint bírsággal sújtott Johnson&Johnson Kft-keresetét szintén elutasította a Fővárosi Bíróság.

A GVH 2010-ben is aktív versenypártolási tevékenységet folytatott.

A GVH számára rendkívül fontos a hazai versenykultúra ápolása. Az e célra 2005-ben létrejött Versenykultúra Központ (GVH VKK) idén is folytatta a versenykultúra érdekében végzett tevékenységeit, úgy mint szakkönyvek fordítását és kiadását: 2010 júniusában a GVH VKK támogatásával és szakmai lektorálása mellett, a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában megjelent Richard Whish: Versenyjog c. műve; vagy ismeretterjesztő kiadványok készítését. Folytatta "Piacelemzés, versenypolitika és szabályozás" c., kötetlen, a piacelemzés, a versenypolitika és a szabályozás témaköreivel foglalkozó közgazdasági szeminárium-sorozatát, továbbá egyedi rendezvényeket is szervezett: 2010. október 19-én került sor "A Gazdasági Versenyhivatal 20 éve - És ami utána jön. Versenyképesség - Versenypolitika - Versenyjog" elnevezésű konferenciára, valamint szakmai támogatóként más rendezvényeken is megjelent: 2010. június 9-én került megrendezésre az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) és a GVH VKK második közös reklámjogi konferenciája.

Azért, hogy empirikusan is megalapozott képet kapjon a hazai versenykultúra állapotáról, 2010-ben a GVH eljárásainak, versenypártolási akcióinak -ismertségét- és a hivatal munkájának megítélését felmérő közvélemény-kutatásai (ügyismertségi felmérések) mellett ismét elkészítteti komplex felmérését is, amely a lakosság, a vállalkozások, a jogásztársadalom, valamint a gazdasági újságírók ismereteinek, tapasztalatainak felmérésére összpontosít (az eredmények elérhetőek a GVH VKK honlapján). A GVH VKK idén tovább bővíti a magyar gazdaságban tapasztalható verseny feltételeit és állapotát figyelemmel kísérő adatállományát is ("Versenystatisztika").

A Központ továbbra is részt vett a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közös, a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében létrehozott együttműködésben, amelynek keretében a három intézmény a Pesti Est programmagazinban a Hitelek c. különszámmal jelentkezett. A fiatal generáció érdeklődésének felkeltése érdekében a GVH VKK folytatta éves tanulmányi pályázatát, amelynek meghirdetésére idén tizenegyedik alkalommal került sor. Végezetül a Központ nyár végén meghirdette meghatározott (azaz a GVH VKK által irányított), illetve nyílt versenyjogi és versenypolitikai, piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kutatások támogatására szolgáló szakmai pályázatait, amelyekkel oktatási, tudományos és kutatási projekteket, valamint a hazai versenykultúrát támogató, terjesztő és fejlesztő szakmai szervezetek munkáját segíti.

A versenyfelügyeleti eljárásokon túl a GVH nemzetközi kapcsolatait tekintve idén is intenzív és sikeres időszakot zárt. A GVH nemzetközi tevékenysége igen sokrétű. Amellett, hogy tagállami versenyhatóságként együttműködik a többi tagállammal és az Európai Bizottsággal, az Európán kívüli kapcsolatrendszere is nagyon aktív. A multilaterális szakmai kapcsolatok mellett kétoldalú együttműködéseket is működtet szomszédos és távolabbi országok versenyhatóságaival. 2010 áprilisában az Amerikai Egyesült Államok egyik versenyhatósága, a Federal Trade Commission a GVH-val együttműködve Budapesten rendezte meg regionális közgazdasági szemináriumát. Emellett vendégül láthattuk azt az amerikai szakembert is, aki az Egyesült Államokban alkalmazott horizontális fúziós irányelvek felülvizsgálatában aktív szerepet játszott.

Speciális intézménye a GVH-nak az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK), amely az OECD Versenyügyi Részlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK 2010-ben ünnepelte létrehozásának ötödik évfordulóját. A közös intézmény fő célja, hogy a célcsoport országok versenyhatóságai számára biztosítson kereteket az intézményesített gyakorlati képzésre ezzel is emelve a versenykultúra színvonalát ebben a térségben. A ROK nagy sikerű képzési programjai elsősorban a kelet-, dél-kelet és közép-európai országok versenyhatósági szakembereinek, a szabályozó hatósági munkatársaknak, illetve európai versenyjogi bírók számára szólnak. Munkájának köszönhetően a ROK mára a versenykultúra fejlesztésének meghatározó szellemi központjává vált a kelet-és délkelet európai régióban. Ebben az évben a ROK az öt éves évfordulót ünneplő konferenciával együtt mindeddig 321 résztvevők és 33 előadót fogadott.

Nem csupán e régió, hanem a világ vezető versenyhatóságainak éves tevékenységét évről-évre értékelő Global Competition Review közzétette a 2009. évről szóló elemzését. Az elemzés alapjául a versenyhatóságok által szolgáltatott adatok, az e hatóságokkal kapcsolatban álló, tevékenységükről tapasztalattal rendelkező versenyjogi szakemberek véleménye, valamint magának a szaklapnak a versenyjogi jogalkalmazásról szerzett benyomásai szolgáltak. E szerint a 38 - a lap által a világ vezető versenyhatóságaként számon tartott - vizsgált hatóság közül a GVH a közép-kelet-európai régió kiemelkedő versenyhatóságai között jelenik meg. Az értékelés utal arra is, hogy a GVH a rendelkezésére álló forrásokat és erőforrásokat kiválóan használja fel, munkáját folyamatosan javuló színvonalon végzi.

* * *

A GVH 2005-ben díjat alapított azoknak a szakembereknek, akik az adott évben a legtöbbet teszik a versenykultúra fejlesztéséért Magyarországon. A GVH döntése alapján 2010-ben a Versenykultúráért Díjat dr. Belényi Andrea, a GVH főtitkára kapta. A díj odaítélésének indokolásában az szerepelt, hogy a GVH főtitkáraként kialakította, majd több, mint öt éven keresztül vezette a Versenykultúra Központ munkáját. Ez idő alatt alakult ki az intézményesítetten végzett versenykultúra fejlesztő munka Magyarországon. Ezt számos tanulmány megszületése, kiadvány megjelentetése, szakkönyv fordítása, felsőoktatási intézmények könyvtárának támogatása, szakmai rendezvények létrejövetele vagy civil fogyasztóvédő szervezetekkel való aktívabb kapcsolattartás jellemezte. A díjakat a korábbi esztendőkben az alábbi szakemberek kapták: Dr. Voszka Éva, Dr. Boytha Györgyné, Dr. Szamosi Katalin és Alexa Noémi. Az eddig egy alkalommal 2009-ben átadásra került Versenykultúráért Média Díjat az InfoRádió szerkesztősége kapta tavaly, amit Módos Márton főszerkesztő vehetett át. A program díszvendége: Dr. Stumpf István, alkotmánybíró volt, aki a díj átadásakor hangsúlyozta, hogy a hazai és nemzetközi versenykultúra fejlesztésének meghatározó pontja volt a GVH Versenykultúra Központjának megalapítása és működése. Úgy véli, hogy az idén ötödik alkalommal átadott Versenykultúráért díj a legméltóbb helyre került akkor, amikor a Versenykultúra Központ és az OECD-GVH Budapesti Regionális Oktatási Központ kialakításában, működésének beindításában, majd magas színvonalon történő működtetésében kiemelkedő szerepet játszó Belényi Andrea vette át a díjat.

Az Alkotmánybíró úr méltatta a Gazdasági Versenyhivatal által az elmúlt 12 évben elért eredményeket, mindazt a szakmai hátteret, mely a hivatal mögött állt ebben a - GVH életében mindenképpen - mérföldkőnek nevezhető időszakban.

Az ünnepség befejező részében a GVH elnöke, elnökhelyettesei és főtitkára elbúcsúzott a hivataltól.

Budapest, 2010. október 29.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu