Nyomtatható verzió PDF formátumban

Számlának tűnő ajánlatok miatt bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal 2,4 millió forint bírságot szabott ki az Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft.-re (Euro Credit). A vállalkozás megtévesztő reklámot alkalmazott, amikor a potenciális üzletfeleknek úgy juttatta el szerződési ajánlatát, hogy azt a látszatott keltette, az egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla.

Az Euro Credit a www.sargaoldalak.com internetes honlapon működtetett szakmai telefonkönyv ügyfélkörének bővítése céljából 2008. szeptember 1. és 2009 júniusa között postai úton kereste meg azokat a vállalkozásokat, melyek lehetséges ügyfélként jöhettek szóba. Az ily módon kézbesített nyomtatványok formai kivitelezése olyan volt, mintha a címzettek - egy általuk megrendelt szolgáltatás teljesítését követően - kifizetendő számlát vettek volna kézhez, ugyanakkor tartalmuk alapján azok csupán az Euro Credit ajánlatát tartalmazták. A küldemények ugyan tartalmaztak tájékoztatást arról, hogy azok nem számlák, hanem ajánlatok, de ez az információ olyan kisméretű betűkkel volt megjelenítve, amelyet az olvasó nehezen észlelhetett.

A vállalkozás és az üzletfél közötti közvetlen kapcsolat megteremtésére alkalmas direkt marketing eszközök, így például az ún. direct mail egyfajta sajátos párbeszédet kívánnak létrehozni a vállalkozás és a címzett között annak érdekében, hogy ez utóbbi megismerje és megrendelje az adott terméket. Az Euro Credit által alkalmazott postai küldemények ugyanakkor olyan formátumot öltöttek, amelyek üzenetként azt közvetítették, hogy ez a párbeszéd megtörtént, a szolgáltatást a címzett már megrendelte, s így teljesítendő a küldemény részét képező átutalási megbízás.

A GVH nem vitatta, hogy az üzletfelektől is elvárható a hozzájuk érkező dokumentumok figyelmes elolvasása, ám a versenyhatóság álláspontja szerint ez nem menti fel az Euro Credit-et az alól a követelmény alól, hogy ne alkalmazzon megtévesztő reklámot.

A kiszabható legmagasabb mértékhez közelítő bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülményként értékelte a GVH a széles érintetti kör mellett a jogsértés időben elhúzódó jellegét is.

Az eljárás hivatali száma: Vj-102/2009.

Budapest, 2010. november 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu