Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenytanács-tagokat nevezett ki a köztársasági elnök

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke 2011. november 1-jei hatállyal kinevezte dr. Miks Annát és dr. Miskolczi Bodnár Pétert a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává. A Versenytanács-tagok kinevezése hat évre szól.

A Versenytanács sajátos helyzetű testület így független a hivatalon belül, ám döntése a szokásos bírói felülvizsgálat alá van vetve. A GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró döntéseket a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg. A Versenytanács bírálja el továbbá a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket is.

A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke - aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is - szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három, vagy öttagú versenytanács bírálja el.

A Versenytanács tagjai - versenyfelügyeleti feladataik mellett - közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

Miks Anna 2002-ben szerzett jogi diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányai alatt fél évet a svédországi lundi egyetemen hallgatott európai uniós tárgyú kurzusokat. Az egyetem befejezését követően a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa lett, ahol ágazati, jogi és nemzetközi területen dolgozott, majd a Hivatal Versenytanácsa mellett szerzett vizsgálói gyakorlatot. 2004-ben az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának gyakornoka volt. Európai uniós munkacsoportok tagjaként és vezetőjeként széles körű tapasztalatot szerzett az európai versenyhatóságok közti együttműködés körében, valamint vizsgálói munkája mellett kiemelt szerepet kapott a GVH engedékenységi politikájának átalakításában való részvétele. Angol és német nyelveken beszél.

Dr. Miskolczi-Bodnár Péter 1981-ben végzett az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1981-2005 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán dolgozott főállású egyetemi oktatóként előbb a Polgári jogi Tanszéken, 1995-től a Kereskedelmi jogi Tanszéken. Nemzetközi és oktatási dékánhelyettesi feladatokat is ellátott. 1999-től habilitált egyetemi tanár. Másodállású oktatóként tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, 2010-től rektorhelyettese. Mindhárom egyetemen vezette a Kereskedelmi jogi Tanszéket. Oktatói munkája mellett ügyvédként is dolgozott. 2006 novembere óta főállásban a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja. Angol és olasz nyelveken beszél.

Budapest, 2011. november 4.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu