Nyomtatható verzió PDF formátumban

Mától hatályos a Gazdasági Versenyhivatalnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásokban alkalmazandókötelezettségvállalásokról szóló közleménye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011-ben kezdte meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény kidolgozását, mely végleges formáját a nyilvános konzultáció eredményeként nyerte el. A GVH elnökének és a Versenytanács elnökének közös közleménye a kötelezettségvállalásról a mai naptól alkalmazandó.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény 36. §-ának (6) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. A közleménynek nincs kötelező ereje, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése.

Amennyiben a GVH előtt folyamatban lévő eljárásban az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza a törvény rendelkezéseivel, s a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel - az eljárás egyidejű megszüntetése mellett - kötelezővé teheti a vállalás teljesítését. Ebben az esetben a GVH nem állapítja meg sem a törvénysértés megvalósulását, sem annak hiányát.

A GVH ügyeinek mintegy kétharmada a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos, így a kötelezettség vállalások többségének alkalmazására is összességében ezekben az ügytípusokban kerül sor. Minderre és a piaci jelzésekre is figyelemmel szükségesnek mutatkozott, hogy a GVH egy közleményben foglalja össze ezzel kapcsolatos gyakorlatát.

A közlemény kiemeli, hogy a kötelezettség-vállalások az eljárás alá vont vállalkozás, valamint a versenytársak és más piaci szereplők magatartását is orientálják, miközben a tényállás teljes tisztázásának és jogi értékelésének elmaradása révén jogalkalmazási költség és idő takarítható meg, lehetővé téve a GVH rendelkezésére álló erőforrások minél hatékonyabb felhasználását, az eljárások meggyorsítását. Éppen ezért a GVH a kötelezettség elfogadása melletti körülményként veszi figyelembe egyebek között azt, ha a nyilatkozat benyújtására az eljárás vizsgálói szakaszában kerül sor, érdemben csökkentve az eljárás kapcsán felmerülő költséget, lehetővé téve az eljárás gyorsítását. A GVH azonban csak kivételesen indokolt esetben látja elfogadhatónak a kötelezettségvállalási nyilatkozatot, így például akkor, amikor a vizsgált kereskedelmi gyakorlat elsősorban az átlagosnál sérülékenyebb fogyasztói kör (időskorúak, egészségügyi problémákkal küzdő fogyasztók) irányában valósult meg.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásáról az eljárás alá vont vállalkozás jogosult dönteni, ugyanakkor ha az eljárás során a GVH lehetőséget lát a kötelezettségvállalási nyilatkozat vállalkozás részéről történő megtételére, akkor erről a vállalkozást tájékoztathatja, s vele egyeztetéseket folytathat a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmáról.

A GVH reményei szerint a kiadott közlemény kellő segítséget nyújt majd a vállalkozások számára a kötelezettségvállalás intézményének közérdeket szolgáló alkalmazásához..

Budapest, 2012. október 2.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:

GONDOLOVICS Katalin

sajtószóvivő

cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.

levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036

tel: +36-30 618-6618

email: sajto@gvh.hu

http://www.gvh.hu