Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az Országgyűlés elfogadta a GVH éves beszámolóját

A november 12-ei ülésnapon az Országgyűlés elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A jelentés ismerteti a GVH elmúlt évi tevékenységét a versenyfelügyelet, a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése területén, valamint összefoglalja az egyes piaci viszonyokat érintő tapasztalatokat is.

A kartellekkel szembeni határozott fellépést, valamint fogyasztóvédelmi területen a sérülékeny, kiszolgáltatott fogyasztók védelmét a GVH 2011-ben is prioritásként kezelte. A fogyasztók széles körét éríntő internetes ingatlan értékesítéssel kapcsolatban felvetődő aggályok miatt a Hivatal fennállása óta először indított közérdekű keresetet 2011-ben.

A GVH ügyfélbarát jellegének erősítése, a hatékonyabb ügyintézés, valamint az erőforrások elosztásának javítása érdekében önálló szervezeti egységként létrehozta az Ügyfélszolgálati Irodát, valamint új panaszkezelési rendszert vezetett be. A megújítást az indokolta, hogy a GVH-hoz érkezett, több ezres nagyságrendű, többségében egyedi sérelmekkel kapcsolatos fogyasztói jelzések több mint 90%-a nem volt alkalmas eljárás megindítására. A megújult panaszkezelési eljárás következtében csak az a panasz kerül a vizsgáló irodára, amelyből nagyobb eséllyel indítható versenyfelügyeleti eljárás.

A tavalyi évben a GVH fogyasztóvédelmi eljárásainak legjelentősebb részét a fogyasztói csoportok elleni eljárások alkották. A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos versenyproblémák kezelését a Hivatal 2011-ben jogszabályi szinten kezdeményezte, valamint tájékoztatásaival felhívta a fogyasztók figyelmét a fogyasztói csoportokban rejlő veszélyekre.

Az elmúlt évben is több olyan panasz és bejelentés érkezett a Hivatalhoz, amelyben a fogyasztók azt kifogásolták, hogy egyes üzletláncok magyar termékként hirdetnek olyan termékeket, amelyek nem magyar alapanyagból készültek. 2011-ben indított -magyar termék- megjelöléssel kapcsolatos eljárásaiban - az összes körülmény mérlegelése mellett - a GVH az átlagfogyasztó szemszögéből vizsgálta azt, hogy mi a magyar, vagyis azt, hogy mit tart a fogyasztó magyarnak, ehhez képest értékelte a vállalkozások kommunikációját. A magyar termék fogalmát a GVH döntéseinek időpontjában nem határozta meg jogszabály, ugyanakkor az érdemi döntés meghozatalához erre nem volt szükség. A GVH eljárásában az fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény (Fttv.) alapján járt el.

Fontos esemény volt az elmúlt évben a GVH lakás-takarékpénztárak piacán lefolytatott ágazati vizsgálatának lezárása. A GVH fő észrevétele az ágazati vizsgálat kapcsán, hogy az állami támogatás révén lakáspolitikai célokat is szolgáló konstrukció csak korlátozott mértékben érte el azt az eredeti célt, hogy alacsony betéti kamatok mellett biztosítson lakáscélú hitelt.

A GVH Versenykultúra Központja (GVH VKK) a tavalyi évben is több szakmai rendezvényt szervezett. Kiemelkedik ezek közül az Európai Unió Tanácsa soros elnökségének keretében, 2011. május 30-án megrendezett -Európai Versenynap- elnevezésű nemzetközi konferencia. A konferencia témája az Európai Versenyhálózaton belüli konvergencia volt. A közel 300 meghívott között voltak az EU tagállami versenyhatóságok vezetői és magas beosztású munkatársai, az Európai Bizottság Versenyügyi Biztosa, az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának versenypolitikai főigazgatója, illetve néhány, a téma kapcsán leginkább érintett munkatársa is. A GVH VKK 2011-ben folytatott tevékenységéből kiemelendő továbbá Simon Bishop és Mike Walker: Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana - Alapfogalmak, alkalmazások és mérési módszerek című művének magyar nyelvű kiadása.

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ 2011-ben összesen kilenc, a versenyhatóságok legfontosabb hatásköreit, valamint a versenyjog területén bevált gyakorlatokat középpontba állító rendezvényt bonyolított le.

A jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése érdekében a GVH 2011 közepén megkezdte a 2009 májusában visszavont antitröszt - versenykorlátozó megállapodások, különösen a kartellek és erőfölénnyel való visszaélések esetére alkalmazandó - bírságközlemény felülvizsgálatát és átdolgozását, valamint nyilvános konzultációra bocsátotta a közlemény átdolgozott tervezetét. Az új bírságközlemény - a beérkezett észrevételek figyelembe vételével - 2012. február 1-jén lépett hatályba. Az eljárások átláthatóságának és gyorsításának érdekében a Hivatal 2011 elején megkezdte a fúziós rendjének felülvizsgálatát, melynek eredményeként 2011 végén - nyilvános konzultációt követően - kiadta az új fúziós űrlapot, valamint a fúziókkal kapcsolatos előzetes egyeztetésre vonatkozó tájékoztatót.

A Gazdasági Versenyhivatal beszámolója elérhető a Hivatal honlapján .

Budapest, 2012. november 13.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu