A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) között létrejött megállapodás célja, hogy a szervezetek információcserével, szakmai konzultációval kölcsönösen segítsék egymás tevékenységét, valamint közös tájékoztatásokkal növeljék a fogyasztói tudatosságot.

Az utóbbi években előtérbe került egészségmegóvó életszemlélettel párhuzamosan megnövekedett a termékeiknek egészségmegőrző, gyógyító hatást ígérő vállalkozások száma is. Egyre több olyan termék kerül forgalomba, amely az ezen a területen tapasztalható megnövekedett fogyasztói igényeket elégíti ki. Az együttműködő hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a sérülékeny fogyasztók védelmére, mert ők élethelyzetüknél, egészségi állapotuknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a vállalkozások tájékoztatásaival, reklámjaival szemben.

A felek célja a szorosabb együttműködés kialakításával kiemelten az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök piacainak megbízható, átlátható működésének biztosítása, a felhasználók tisztességes tájékoztatásának az elősegítése. A megállapodás alapján a hatóságok tájékoztatják egymást az ágazati és szakhatósági vizsgálatokról, a piacfelügyeleti, valamint a versenyfelügyeleti eljárásokról, a piacelemzésekről, a jogszabály-tervezetek kapcsán kialakított véleményükről, és szükség esetén konzultációt tartanak a két szervezet munkatársainak részvételével. A felek közös programok, tájékoztató kampányok szervezésével törekszenek a fogyasztói tudatosság növelését célzó kommunikációs tevékenységük összehangolására is.

A Gazdasági Versenyhivatal és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal együttműködésének részleteit a hatóságok közötti megállapodás rendezi, melynek teljes szövege a GVH, illetve az EEKH honlapján olvasható.

Budapest, 2014. április 29.

 

Információ a sajtó részére:

Gondolovics Katalin

Dr. Solymár Eszter

Gazdasági Versenyhivatal

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.

1051 Budapest, Zrínyi u.5.

levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036

1380 Budapest, Pf. 1188

tel: (+36-1) 472-8902

(+36-1) 235-7916

email: sajto@gvh.hu

ekh.titk@eekh.hu

http://www.gvh.hu

http://www.eekh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban