A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2014. július 22-én eljárást indított a Sanofi-Aventis Magyarország Zrt.-vel szemben. Az ügyindítás első lépéseként a vállalkozás székhelyén helyszíni kutatást tartottak a GVH munkatársai.

A Gazdasági Versenyhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján észlelte, hogy a Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. visszautasította gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szerződés megkötését egy gyógyszer-nagykereskedő vállalkozással. A Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. több olyan gyógyszert is forgalmaz, amelyek kulcsfontosságúak a gyógyszer-nagykereskedők versenyképes kínálati portfóliója szempontjából, és amely gyógyszerek érintett piacain fennállhat a Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. gazdasági erőfölényes pozíciója.

Ezzel összefüggésben felmerült annak gyanúja, hogy a Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. olyan gyakorlatot alkalmaz gyógyszer-nagykereskedelmi partnerei kiválasztása során, amelyben a kiválasztás nem a kapcsolat várható tényleges gazdasági hatékonyságának megítélésén alapul, ugyanakkor a piaci szereplők egyes csoportjait az inkumbens piaci szereplőknél indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe hozza.

A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás feltételezhetően megsértette a Tpvt., valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

A helyszíni kutatás lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni kutatáshoz előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-61/2014.

Budapest, 2014. július 29.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Béres Endre
csoportvezető
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1391 Budapest, 62. Pf. 211
tel: (+36-1) 472-8995
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban