Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-6/2009. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-vel szemben a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2009. január 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone) ellen.

Az eljárás a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.)

8-10. §-ainak, az ezt követő időszak esetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6-7. §-ainak rendelkezéseiben foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt indult.

A GVH észlelte, hogy a Vodafone mobilinternet szolgáltatási csomagjaival kapcsolatban adott egyes tájékoztatásai valószínűsíthetően hiányosak voltak, illetve a szolgáltatás egyes lényeges jellemzőire vonatkozó információkat úgy jelenítettek meg, hogy azok a fogyasztókat megtéveszthették, illetve alkalmasak lehettek arra, hogy a fogyasztó olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg, különös tekintettel az alábbiakra:

  • azon szerződéses feltétel, hogy Vodafone Internet Szabadon akció keretében az 5GB adatforgalom felett a szolgáltató lassíthatja az adatforgalmat, miközben ezen akció szolgáltatási csomagját korlátlan szolgáltatási csomagként népszerűsíti kommunikációjában;

  • a Vodafone Connect Roaming szolgáltatás esetén a benne foglalt adatforgalom túllépésének ténye, továbbá a benne foglalt adatforgalom feletti díj mértéke, és a roaming szolgáltatással érintett országok köre, a roaming szolgáltatás igénybevétele esetén szükséges egyéb előfizetői kötelezettségek;

  • egyes modemek jellemzői, elérhetősége.

Az eljárás kiterjed a Vodafone által 2008. július 1-jétől kezdődően az ügyindítás napjáig alkalmazott, a mobilinternet szolgáltatási csomagok, akciók értékesítésének népszerűsítéshez kapcsolódó teljes kommunikációs tevékenységre.

A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. február 2.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu