Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Aranyasszony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-035/2009. ügyszámon eljárást indított az Aranyasszony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának valószínűsíthető megsértése miatt.

A GVH 2009. március 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Aranyasszony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás az általa utazással egybekötött termékbemutatók keretében forgalmazott infravörös derékalj és Q10 AKTÍV kapszula népszerűsítése során valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan gyógyhatást tulajdonít a nevezett termékeknek, és azokat olyan egészségre ható tulajdonságokkal ruházza fel, amellyel azok valószínűsíthetően nem rendelkeznek, illetve feltételezhetően valótlanul állítja, hogy azok alkalmasak betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magtartásával valószínűsíthetően megsértette a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III fejezetének rendelkezéseit, valamint az ezt követő időszak során közzétett tájékoztatások tekintetében pedig megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontját, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. május 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu