Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Euro Correct Consulting Kft. és a Group Saving Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-111/2009. ügyszámon eljárást indított az Euro Correct Consulting Kft. és a Group Saving Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított a fogyasztói csoportok esetében ügyfélszerzést végző, kereskedelmi kommunikációt megjelentető Euro Correct Consulting Kft. és a fogyasztói csoportokat (így azok közgyűléseit) szervező Group Saving Kft. ellen, mert nevezett vállalkozások tevékenységük során a fogyasztók részére nem vagy nem egyértelműen adtak információt a fogyasztói csoportok lényeges tulajdonságairól, így többek között a vásárlói jog gyakorlásának bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, illetve a közgyűlésen való részvétel és a szerződéstől való elállás lehetőségéről és feltételeiről.

A két vállalkozás fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-a rendelkezéseinek megvalósításával - az Fttv. 3. §-ának (1), illetve (3) bekezdésének rendelkezéseit.

Mivel fenti információk több formában is elérhetők voltak a fogyasztók számára, a vizsgálat kiterjed az eljárás alá vont vállalkozások fenti termék értékesítésére vonatkozó teljes tájékoztatási gyakorlatára, azaz valamennyi általa közzétett közlésre.

A vizsgálat időtartama 2008. szeptember 1-jétől az eljárás indítás napjáig terjed.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. október 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu