Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az Infoscore Informationsmanagement Beteiligunsg GmbH ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-128/2009. ügyszámon eljárást indított a Infoscore Informationsmanagement Beteligungs GmbH ellen a vállalkozások összefonódásához való engedélykérés elmulasztása miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. október 20-án a Infoscore Informationsmanagement Beteligungs GmbH ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (3) bekezdés és 70. § (1) bekezdés együttes alkalmazásával annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vont vállalkozás elmulasztott-e engedélyt kérni a Creditexpress Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. és a Creditexpress Factoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. feletti irányítás megszerzéséhez.

A versenyhatóság észlelte, hogy Az Infoscore Informationsmanagement Beteligungs GmbH és a Creditexpress Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft., valamint a Creditexpress Zrt. között a Tpvt. 23. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti összefonódás jött létre.

A Tpvt. 24. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélyét kell kérni; az engedély a Tpvt. 29. §-a szerint szükséges a vállalkozások összefonódását eredményező szerződés létrejöttéhez.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény alapján az eljárást befejező döntést hat hónapon belül kell meghozni, az ügyintézési határidő indokolt esetben legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu