Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Városüzemeltető és fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár) ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-138/2009. ügyszámon eljárást indított a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. november 2-án a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár) ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy az eljárás alá vont, a mosonmagyaróvári köztemetőket - a tulajdonos által átadott kezelői jog keretében - üzemeltető és fenntartó vállalkozás, amely maga is végez temetkezési szolgáltatásokat, a külső temetkezési szolgáltatók piaci tevékenységét korlátozó, kiszorító jellegű gyakorlatokat folytat. A köztemetőn belül a vállalkozásoknál megrendelt temetési szolgáltatások tekintetében csupán a temetésszervezés lehetőségét biztosítja, egyes temetőn belüli szolgáltatások kötelező igénybevételét írja elő, valamint a temetési időpont esedékességét megelőzően minimum 5 nappal korábban történő igénylést követel meg.

Az eljárás alá vont ezzel valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21.§-át, különösen annak

a), f) és j) pontjait, amely szerint

"-Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:

  • a) az üzleti kapcsolatokban - ideértve az általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni;"

  • "f) az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségvállalástól függővé tenni, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához;", illetve

  • "j) a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni."

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu