Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az M-Ágnes Bt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-123/2009. ügyszámon eljárást indított az M-Ágnes Bt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított az M-Ágnes Bt. ellen, mert nevezett vállalkozás megrendelése alapján, különböző televíziós műsorokban a "Nappy" játékkutyusokat, a "Filly" királyi családot, a "Filly Princess" társasjátékot és a "Filly" csokitojást népszerűsítő reklámfilmekben az alábbi felszólítások hangzottak el:

  • "Gyűjtsd össze mind a 20 kutyust!"

  • "Gyűjtsd össze mindegyiket!".

A GVH álláspontja szerint az eljárás alá vont fenti tájékoztatása, felszólítása valószínűsíthetően kimeríti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 28. pontjában foglaltakat.

A GVH fentiek alapján vizsgálni kívánja, hogy az M-Ágnes Bt. által közzétett állítások alkalmasak voltak-e arra, hogy nyomást gyakoroljanak a kiskorúakra a reklámozott áru megvételére.

A vizsgálattal érintett időtartam 2008. szeptember 1-jétől az ügyindítás napjáig terjed és kiterjed minden olyan, a vállalkozás által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra, amely során a vállalkozás a fenti felszólításokat a fogyasztók számára hozzáférhetővé tette.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 nunkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu