Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Egmont-Hungary Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-124/2009. ügyszámon eljárást indított az Egmont-Hungary Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH szeptember 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Egmont-Hungary Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás az általa kiadott -Noddy- gyermekeknek szóló magazinban olyan állításokat, felszólításokat szerepeltet, mint

  • "2009-ben minden EGMONT magazin címlapján egy értékes EGMONT matricát találsz. A matricák színe minden negyedévben változik. Gyűjts össze hat azonos színű matricát a lap alján lévő gyűjtőfüzetben és NYERJ!"

  • "Gyűjtsd az Egmont matricákat egész évben és nyerj!"

A GVH álláspontja szerint az eljárás alá vont ezen tájékoztatása valószínűsíthetően kimeríti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 28. pontjában foglaltakat.

A fentiek szerint a GVH vizsgálni kívánja, hogy az Egmont-Hungary Kft. által közzétett állítások alkalmasak voltak-e arra, hogy nyomást gyakoroljanak a kiskorúakra a reklámozott áru megvételére.

A vizsgálattal érintett időtartam 2008. szeptember 1-jétől az ügyindítás napjáig terjed és kiterjed minden olyan, a vállalkozás által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra, amely során a vállalkozás a fenti kijelentéseket a fogyasztók számára hozzáférhetővé tette.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 nunkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu