Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Parapszichológiai Centenáriumi Központ Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-127/2009. ügyszámon eljárást indított a Parapszichológiai Centenáriumi Központ Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának, és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH október 14-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Parapszichológiai Centenáriumi Központ Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás postai úton olyan direkt mail leveleket küldött, amelyben a címzetteket egy 5.500.000 forint értékű nyeremény kizárólagos és egyedüli nyertesének nevezte. A hirdetett nyeremény, mely a "Nagy vagyon" játék és promóció keretében került kiosztásra, két különböző játék nyereményeinek összegeiből állt:

  • Az egyik játék: a "Kétmillió forintos nagy nyereményjáték" volt.

  • A másik játék: a "Hárommillió forintos tíz napon belül válaszolok nyereményjáték" volt.

Az eljárás alá vont a levélben arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy az 5.500.000 forint értékű nyeremény megküldésének feltételei az alábbiak:

  • a névre szóló elfogadási okmány hiánytalan kitöltése és 10 napon belül történő visszaküldése melynek több módja volt:

  • egyszerű "igen" válasszal a fogyasztó bejelenthette igényét az 5.500.000 forint összértékű nyereményre, ezzel együtt automatikusan megrendelte az "ingyenes" ajándékot is 3945 forintos csomagküldési és adminisztrációs hozzájárulás fejében;

  • az ajándék és az 5.500.000 forint elsőbbségi kezeléssel történő eljárásáért a 3945 forinton felüli 1490 forintos elsőbbségi hozzájárulás megfizetése (összesen 5435 forint);

  • utánvételes küldeményként való hozzájutásért további 1890 forintos utánvételes hozzájárulás megfizetése.

A kiutalási meghagyáson szereplő szöveg, a csomagküldési és adminisztrációs költségek mértéke, valamint az ingyenes ajándék tárgya is változó volt, több alkalommal a fent idézettektől eltért.

A GVH megállapította, hogy az eljárás alá vont a panaszos eljárás során nem nyújtott be olyan dokumentumokat, amelyekből kétséget kizáróan megállapítható lenne a nyeremények létezése és azok valós értéke, a fogyasztóknak küldött tájékoztatás átláthatósága, teljeskörűsége és a valóságnak való megfelelősége, az ingyenes ajándékok ingyenes volta, valamint az, hogy az ajándékként küldött könyv valóban megkönnyíti-e a szerencsejátékokban való nyerést.

Az eljárás alá vont vállalkozás a fentiekben kifejtett magatartása révén valószínűsíthetően megvalósította a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2008. szeptember 1-je előtt hatályos III. fejezete 8. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontjait és ezzel megsértette a Tpvt. 8. §-ának (1) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) melléklete 16., 19., és 20. pontjait, továbbá az Fttv. 7. §-ának (1) bekezdését, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítását a 2008. szeptember 1-je előtti időszak tekintetében a közérdek védelme azért teszi indokolttá, mert a kifogásolt leveleket országszerte több mint 60 ezer fogyasztónak küldték el.

A 2008. szeptember 1-jével kezdődő időszak tekintetében az Fttv. 11. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a GVH megállapítja, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás a gazdasági versenyt érdemben érinti, tekintettel arra, hogy a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányult.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fent kifejtett gyakorlatának vizsgálatára a 2008. december 31-ével lezárult játékban való részvételre felhívó levelek kiküldésének megkezdésétől a játék végéig.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 nunkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu