Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Pannon GSM Távközlési Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-130/2009. ügyszámon eljárást indított a Pannon GSM Távközlési Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. október 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Pannon GSM Távközlési Zrt. (Pannon) ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás a "Most megjutalmazunk minden pannonost!" szlogennel hirdetett 5. perc után 0 Ft szolgáltatáshoz kapcsolódó integrált kommunikációs kampányában alkalmazott egyes kommunikációs eszközökön a szolgáltatás igénybevételének lényeges feltételeiről - ekként arról, hogy a hirdetett ajánlat csak belföldi, hálózaton belüli, maximum 60 perces hívásokra vonatkozik - csak apróbetűben nyújtott tájékoztatást. Továbbá nem került megjelenítésre az egyes kommunikációs eszközökön, hogy a Happy tarifacsomaggal rendelkező előfizetők csak a promóciós időszakban vehetik igénybe a nevezett szolgáltatási csomagot.

A fenti magatartással a Pannon valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Pannon "Most megjutalmazunk minden pannonost!" szlogennel hirdetett 5. perc után 0 Ft szolgáltatás népszerűsítésével összefüggő, 2009. június 16-ától alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu