Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a CAPITAL PARTNERS a.s., az AFIN HU Kft., az OCEANGATE SECURITIES Kft. és a Priority Bróker Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-131/2009. ügyszámon eljárást indított a CAPITAL PARTNERS a.s., az AFIN HU Kft., az OCEANGATE SECURITIES Kft. és a Priority Bróker Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. október 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított a CAPITAL PARTNERS a.s., az AFIN HU Kft., az OCEANGATE SECURITIES Kft. és a Priority Bróker Kft. ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozásoknak a Capital Partners a.s. befektetési szolgáltatásainak értékesítésére irányuló magatartása, amely részben a Priority Bróker Kft. által folytatott képzés keretében valósult meg, kérdéses az alábbiak szerint:

  • az ügyfelek többszöri, telefonon történő megkeresésének jogszerűsége a Capital Partners a.s. szolgáltatásainak népszerűsítése, befektetési ajánlatok megküldésének lehetővé tétele céljából, melynek során a fogyasztók elérhetőségeinek letiltására (a további megkeresések kiküszöbölése céljából) nem alakult ki megbízható rendszer;

  • a Capital Partners a.s. és az AFIN HU Kft. / OCEANGATE Kft. működése, kapcsolatrendszere, a függő ügynöki státusz jogi szabályozása, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenység közvetítésének szabályai, a szolgáltatás megfelelősége kapcsán hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv, a szerződésekre irányadó jogrend tekintetében adott téves, áttekinthetetlen tájékoztatás;

  • az, hogy a Capital Partners a.s. függő ügynökei a hazai piacinál jóval magasabb bizományosi díjat számítanak fel, amelynek okául "tőkepiaci profizmusra" hivatkoznak, holott a rendelkezésre álló adatok alapján az ügyfelek nem realizáltak nyereséget, továbbá a munkatársak megfelelő ismeretek nélkül, bizonytalan eseményeket biztosként feltüntetve, magyar nyelvű írásbeli tájékoztató hiányában tisztességtelenül és megtévesztően tájékoztatták az ügyfeleket.

Az eljárás alá vontak fenti magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit, az ezt követő időszak tekintetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §-a (2) bekezdése, 6. §-a, 7. §-a, 8. §-a és 3. §-a (4) bekezdése szerinti mellékletének 26. pontja rendelkezéseibe ütköző magatartás megvalósítása révén a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu