Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-149/2009. ügyszámon eljárást indított Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. november 30-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone) ellen, mert az valószínűsíthetően nem megfelelően tüntette fel 2009. május 2-ától 2009. július 31-éig tartó akciója keretében népszerűsített Internet Basic csomagjának havidíját, mivel a tájékoztatásokban szereplő 2000 Ft/hó csak az akciós időszakra vonatkozó havidíjat jelenti két éves hűségnyilatkozat vállalása mellett, miközben az akciós időszakot követően, 2009. augusztus 1-től számlázott havidíj 4000 Ft/hó.

A fenti magatartással a Vodafone valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében és 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu