Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Medical Centrum ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-150/2009. ügyszámon eljárást indított a Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. december 15-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Medical Centrum Kft.) ellen, mert nevezett vállalkozás az Interneten közzétett kereskedelmi kommunikációjában azt állította, hogy a CT lézeres mammográfia a fiatal nőkre jellemző sűrű, feszes melltípusnál nagyobb érzékenységgel képes elvégezni a mellrákszűrő vizsgálatot, illetve mindezt presszió nélkül, fájdalommentesen teszi, szemben a hagyományos mammográfiával. Ezek az állítások megfelelő klinikai teszteredmények hiányában valószínűleg alkalmasak lehetnek a fogyasztók megtévesztésére.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §-ában tilalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a 6. § (1) bekezdésének bj) és bk) pontja alapján valószínűsíthetően megtévesztő módon folytatott kereskedelmi kommunikációt.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu