Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-09/2010. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. február 1-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone) ellen, mert nevezett vállalkozás a Családi Kedvezmény promóciós ajánlata keretében megjelenő "Egymás közt 0 Ft" opcióval összefüggésben, az ahhoz kapcsolódó integrált kommunikációs kampányában alkalmazott egyes kommunikációs eszközökön a szolgáltatás igénybevételének lényeges feltételeiről - ekként arról, hogy

  • a fenti opció nem igényelhető minden előfizetés mellé, hiszen vannak kizárt csomagok, pl.: Vodafone 50 Plus, szemben a "10 hónapig beszélj a családdal 0 Ft-ért" szlogennel,

  • a családtagok közül hányan vehetik igénybe az opciót,

  • a 0 Ft-os beszélgetési lehetőség milyen feltételekhez kötött,

  • a "Családi kedvezmény promóció" keretén belül az "Egymást közt 0 Ft" opció igénybevétele kétéves hűségnyilatkozathoz kötött

- nem, vagy csak nehezen észlelhető módon nyújtott tájékoztatást.

A fenti magatartással a Vodafone - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6-7. §-ai rendelkezéseinek, illetve az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerinti melléklete 20. pontjában megfogalmazott tényállás megvalósításával - valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1), (3), illetve (4) bekezdéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. február 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu