Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az LG Electronics Magyar Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-14/2010. ügyszámon eljárást indított az LG Electronics Magyar Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. február 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított az LG Electronics Magyar Kft. és a Magyar Telekom Nyrt ellen, mert nevezett vállalkozások az LG GT 500-as készülék tulajdonságaira vonatkozóan alkalmazott kereskedelmi gyakorlatuk során a fogyasztókat megtéveszthetik, mivel

  • azt állítják, hogy a készülék navigációval rendelkezik, arról azonban nem nyújtanak tájékoztatást, hogy a készülék csak az ehhez szükséges 30 napos próbaszoftverrel bír;

  • nem nyújtanak tájékoztatást továbbá arról sem, hogy a GPS funkció használatához további alkalmazások (így Internet kapcsolat, szoftver) szükségesek, és emiatt a fogyasztókat további költségek terhelik.

A fenti magatartással az eljárás alá vont vállalkozások valószínűsíthetően megvalósították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6-7. §-aiban foglalt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot, és ezzel megsértették az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. március 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu