Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH vizsgálja a Netrisk.hu Kft. magatartását

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-20/2010. ügyszámon vizsgálja a Netrisk.hu Kft. feltételezhetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénybe ütköző magatartását.

A GVH 2010. február 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Netrisk.hu Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás internetes honlapján, valamint egyes, általa közzétett kommunikációs eszközökön olyan állításokat tett, amelyek megalapozottságával kapcsolatban kérdéses egyrészt, hogy a 2009. évi átkötési időszakban egyes biztosítótársaságoknak voltak-e olyan ajánlataik, melyeket a fogyasztók az adott honlapon nem ismerhettek meg, illetve ezen ajánlatok egyes esetekben kedvezőbbek lehettek-e az alkusz honlapján végzett számítás eredményeképp megjelenített legkedvezőbb ajánlatnál. Másrészt, az online 35 %-os kedvezményt csak egyetlen biztosítónál - az AIM Általános Biztosító Zrt.-nél - érhették el az ügyfelek.

Fenti magatartásával a Netrisk.hu Kft. valószínűsíthetően megvalósítja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv. ) 6. §-ának (1) bekezdésében, illetve a 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezáltal az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. március 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu