Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az OTP Bank Nyrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-46/2010. ügyszámon eljárást indított az OTP Bank Nyrt-vel szemben a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának a Vj-114/2007. számú eljárásban megállapított megsértése miatt kiszabott bírságösszeg megállapítása tekintetében.

A GVH 2010. május 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított az OTP Bank Nyrt-vel (OTP) szemben. A GVH 2007. december 14-én hozott határozata szerint az OTP a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, s ezért 132.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte. Az OTP jogorvoslattal élt a Fővárosi Bíróságnál, melynek ítéletében a GVH határozatát részben, a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében hatályon kívül helyezte és e körben a GVH-t új eljárásra kötelezte.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható..

Budapest, 2010. június 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu