Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztárral szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-89/2010. ügyszámon eljárást indított a Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztárral szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. szeptember 1-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztárral szemben, mert az üzletkötői által nyújtott alábbi tájékoztatások hatására az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár ügyfelei átléptek a Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztárba:

  • az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár csődbe ment,

  • az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár beolvadt a Generali Providencia Magánnyugdíjpénztárába,

  • az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár és a Generali Magánnyugdíjpénztár ugyanaz,

  • az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár megszűnik.

A Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár üzletkötői által az átlépést megalapozó indokokról nyújtott, valószínűsíthetően megtévesztő tartalmú, illetve agresszív jellegű megkeresései során adott tájékoztatás révén valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) és (2) bekezdésében és 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu