Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult Jánosi Gáborral szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-101/2010. ügyszámon eljárást indított Jánosi Gáborral szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. október 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított Jánosi Gáborral szemben, mert az általa Antivízkő vízkőmentesítő készülék néven forgalmazott termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

Az eljárás alá vont fenti magatartásaival feltételezhetően megvalósítja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és a 6. § (1) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezáltal az Fttv. 3. § (1) bekezdés rendelkezéseit..

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu